Společné AV dílo 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SAVD1 Z 6 150 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 38 až 68 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem cvičení je audiovizuální dílo, které reprezentuje dosažené zkušenosti a vzdělání všech zúčastněných studentů

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Umožnit studentům spolupráci s ostatními profesemi na audiovizuálním projektu, který má parametry skutečného filmového nebo televizního díla. Zde mohou uplatnit získané zkušenosti z dílčích cvičení a předmětů. Cílem cvičení je vytvoření kompletní zvukové složky zadaných AV projektů, kdy student prokáže schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie.

Tématické okruhy:

praxe zvukové tvorby

Doporučená nebo povinná literatura

individuální

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě komisionelního hodnocení předložených cvičení a písemných explikací.

Obsahová i formální úroveň explikace se promítá do celkového hodnocení cvičení.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů