Asistentská praxe 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308APM4 Z 4 100 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 25 až 45 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ziskání praktických zkušeností z natáčení.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Asistentská praxe studentů je koncipována zpravidla jako praktická spolupráce studenta nižšího ročníku ve funkci mikrofonisty se studentem o rok vyššího ročníku ve funkci mistra zvuku na společných filmových a televizních cvičeních.

Doporučená nebo povinná literatura

K tomuto předmětu neexistuje doporučená literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena po splnění zadaného praktického úkolu.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů