Diplomní seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308DSM2 Z 4 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování bude student schopen:

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je pomoci studentům s volbou tématu a metodologie jejich budoucí diplomní práce a zajistit, aby tato práce vyhovovala akademickým standardům – včetně odstranění duplicity s již zpracovanými tématy.

Témata:

Individuální

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura je zadana individuálně dle tématu práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Předložení materiálů dle požadavků - takových, aby prokázaly schopnost studenta smysluplně zpracovat jím zvolené téma diplomní práce. Obvykle jde o osnovu budoucí práce, individuálně, v odůvodněných případech, může jít i o jiné materiály.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů