Diplomní seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308DSM1 Z 4 13 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Účelem semináře je průběžná příprava diplomní teoretické práce k státní magisterské zkoušce. Metodou je společná diskuse posluchačů a pedagogů nad koncepty diplomní práce.

V prvním kroku se jedná o nalezení vhodného tématu pro diplomní práci. Studenti jsou vedeni k tomu, aby přednesli několik témat ve formě alespoň stručné synopse. Na základě těchto návrhů se posléze vyjeví, které z témat je nejvitálnější s ohledem na schopnosti a zájmy studenta, intendovaný rozsah, či případnou užitečnost pro ostatní studenty KZT a odbornou veřejnost. V tomto kroku se zpravidla podaří eliminovat témata, které jsou sice na první pohled potentní, přesto však z nějakých důvodů nevhodná pro diplomní práci (nejčastěji příliš široké téma, jež nelze v rozsahu diplomní práce rozumně pojmout, či témata překračující metodologické a výzkumné schopnosti uchazeče).

Po nalezení tématu je student veden k tomu, aby dále prohluboval a zpřesňoval výchozí anotaci. Detail, který je pro koncepce našich diplomních prací požadován, pomáhá uchazečům zpřesnit či případně korigovat obsah vlastní diplomní práce dřív, než na ni začnou skutečně pracovat. Diplomní práce by tak měla být reprezentativním, důstojným a hlavně promyšleným výstupem absolventa KZT.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura dle individuálních potřeb studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

80% účast.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů