Absolventská praktická práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308APPM Z 12 300 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 75 až 135 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem cvičení je audiovizuální dílo, které reprezentuje dosažené zkušenosti a vzdělání všech zúčastněných studentů a je pokud možno jejich vrcholným dílem a výslednicí několikaletého studia.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Cílem cvičení je vytvoření závěrečné representativní práce, kterou poté student předloží k obhajobě při závěrečných statních zkouškách. Při vzniku tohoto díla uplatní všechny získané zkušenosti za dobu studia. Dílo vytvoří ve spolupráci se studenty z ostatních kateder, kteří toto společné dílo také předkládají jako svoji závěrečnou práci. V této fázi studia se předpokládá schopnost plnohodnotné spolupráce s ostatními složkami, stejně jako maximální využití funkčních vztahů v tvůrčím kolektivu, který si studenti za dobu studia vybudovali.

Tematické okruhy:

individuální

Doporučená nebo povinná literatura

individuální

Hodnoticí metody a kritéria

Závěrečná státní zkouška.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů