Vztah auditivního a vizuálního vjemu

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308VAVV Z 1 12S česky zimní

Garant předmětu

Pavel PITRÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel PITRÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je poukázat na psychologické vztahy mezi zvukovou a obrazovou informací, kterých je možné tvůrčím způsobem využít.

Forma studia

Přednáška a individuální studium zadané látky

Předpoklady a další požadavky

Vlastní zvukově dramaturgické zkušenosti s tvorbou AV díla.

Obsah kurzu

Smyslem předmětu je poukázat na schopnost zvuku ovlivňovat význam nebo emocionální vyznění obrazové informace, která je divákovi v rámci audiovizuálního díla předkládána. Posluchač se má seznámit s druhy informací, které je zvuk schopen přenášet a s mechanismy, které jsou schopné tohoto emocionálního působení.

Doporučená nebo povinná literatura

Potřebné textové materiály obsahující též citáty z doporučené literatury jsou aktuálně dodávány studentům v průběhu výuky.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělována za aktivní účast ve výuce a za vypracování zadané reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Pavel PITRÁK Sborovna KZT
Lažanský palác
termíny nutno domluvit s pedagogem přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů