Vztah auditivního a vizuálního vjemu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308VAVV zápočet 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel PITRÁK

Obsah

Předmět se hlouběji zabývá těmi parametry zvuku, které specificky ovlivňují kognitivní či emocionální rovinu vizuálního vjemu v rámci percepce AV díla. Student se tak seznámí s mechanismy, skrze které lze zvukem cíleně modifikovat vizuální vjem.

Tématické okruhy

1.Sluchový a zrakový vjem - analogie a rozdílnosti

2.Výrazové prostředky a druhová specifičnost

3.Struktura filmového díla

4.Zvuk jako nositel informace

5.Působení významem zvukové informace

6.Působení formou zvukové informace

7.Přímé emocionální působení některých prvků zvukové informace

8.Hierarchie výrazových prostředků ve filmu

9.Audio - vizuální rozpor

10.Zvuk a vnímání času

11.Zvuková stylizace

12.Zvuk a pohyb

Výsledky učení

Student získá schopnost racionálně analyzovat vztah mezi auditivním a vizuálním vjemem s vědomím jejich vzájemné ovlivnitelnosti.

Uvedenou schopnost bude umět synteticky použít pro výběr a tvorbu zvukového materiálu podle parametrů vhodných k dosažení požadovaného audiovizuáního cíle.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Povinná literatura:

Podklady pro diskusi a polemiku poskytnuté vyučujícím

Doporučená literatura:

CHION, Michel. Hlas ve filmu. NAMU, Praha 2020. ISBN 978-80-7331-209-1

BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. NAMU, Praha 2014. ISBN 978-80-7331-303-6

CHION, Michel. Audio-Vision -- Sound on Screen. Columbia University Press, 1994. ISBN-10 0231078994

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování písemné polemicko-kritické reflexe textů, dodaných vyučujícím v průběhu studia.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Pavel PITRÁK
po dohodě s pedagogem formou 2 celodenních kurzů, termíny si dohodněte! přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů