Zvuková režie filmové hudby

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ZRFH Z 1 12S česky zimní

Garant předmětu

Jan ČENĚK, Jiří ZOBAČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan ČENĚK, Jiří ZOBAČ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Tento kurs tvořní obligátní základ nepovinnému předmětu „Dílna zvukové režie filmové hudby“. Úkolem předmětu je seznámit posluchače s problematikou nahrávání různých žánrů hudby se zaměřením na užití hudby v audiovizuální tvorbě. Při výkladu se objasňují specifické rozdíly mezi nahráváním filmové hudby a hudby pro CD, rozhlas apod.

Výstup učení:

Absolvent kursu zná příčiny rozdílného přístupu k tvorbě hudební nahrávky podle účelu uplatnění. Má přehled o historických, kulturních a technických souvislostech procesu hudebního nahrávání a na teoretické úrovni dokáže stanovit realizační postup při nahrávání klasických hudebních forem a žánrů. Takto získané znalosti může dále rozvíjet v rámci nepovinné „Dílny zvukové režie filmové hudby“.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování hudebních předmětů v předchozím studiu.

Obsah kurzu

Tento kurs tvořní obligátní základ nepovinnému předmětu „Dílna zvukové režie filmové hudby“. Úkolem předmětu je seznámit posluchače s problematikou nahrávání různých žánrů hudby se zaměřením na užití hudby v audiovizuální tvorbě. Při výkladu se objasňují specifické rozdíly mezi nahráváním filmové hudby a hudby pro CD, rozhlas apod.

 1. Zvukový režisér - tvůrčí profese
 2. Hudba ve filmu a televizi
 3. Principy nahrávání hudby různých žánrů. Rozdíly mezi nahráváním filmové hudby a hudby pro CD, rozhlas apod.
 4. Výběr mikrofonů pro nahrávání hudby.
 5. Nahrávání sólových nástrojů. Nahrávání komorních orchestrů a souborů. 6. Nahrávání symfonického orchestru.
 6. Nahrávání dechové hudby. Nahrávání lidové hudby.
 7. Nahrávání vokální hudby. Nahrávání oper.
 8. Nahrávání hudby pro audiovizuální pořady.
 9. Záznam a střih stereofonního signálu. Záznam a střih vícestopého signálu.
 10. Používání upravovačů signálu.
 11. Automatická mixáž hudby. Mixáž hudby pro vícekanálové technologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Vlachý, V.: Praxe zvukové techniky - Muzikus 1995

Syrový, V.: Hudební zvuk - AMU Praha 2009

Zamazal, V:: Hudební nástroje před mikrofonem - Supraphon 1975

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast při výuce

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 318
Seminárka KZT

(Lažanský palác)
ZOBAČ J.
11:30–13:05
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 11:30–13:05 Jiří ZOBAČ Seminárka KZT
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů