Vícekanálová AV postprodukce 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308VPM3 Z 1 18 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V tomto předmětu studenti získají zkušenosti z tvorby vícekanálové mixáže. Díky praktickému tréninku tyto zkušenosti nebudou pouze teoretické, nýbrž ověřené skutečným provedením a zkoušením. Přímé a okamžité srovnání při práci se svými spolustudujícími pak přináší studentům i možnosti sebereflexe.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Hlavní náplní předmětu je praktický trénink a osvojování si vhodných postupů v mixu. Studenti na mixážním pultu, pod dohledem pedagoga a za spoluúčasti svých spolužáků, zkoušejí, hledají a ověřují si postupy a řešení pro realizaci plnohodnotného vícekanálového mixu.

Doporučená nebo povinná literatura

OWSINSKI, B. The Mixing engineer’s handbook, 2nd edition. Thomson Course Technology PTR, Boston 2006. ISBN 1-59863-251-5

BORWICK, J. Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford 1994. ISBN 0-19-816381-9

DICKREITER, M. (2003): Mikrofon-Aufnahmetechnik. Hirzel Verlag, Stuttgart. ISBN 3-7776-1199-9

TRUAX, B. Acoustic Communication. Ablex Publishing, London, 2001. ISBN 1-56750-537-6

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, splnění zadaných úkolů.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů