Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - magistr_2021 – 1. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 3
 
308KLZ3 ZK 1 12SS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistentská praxe 4
 
308APM4 Z 4 100CS
Diplomní seminář
 
308DSM1 Z 4 13SS
Elektroakustika 308EAK6 Z 1 12PS 308EAK7 Z 1 14PS
Kompoziční techniky pro sound designery 308KTSD1 Z 3 24PS 308KTSD2 ZK 3 24SS
Oborová cvičení 308OCM1 Z 4 100CS
Oborový seminář KZT 308OS7 Z 1 24SS 308OS8 Z 1 28SS
Pedagogická praxe KZT
 
308PKZT1 Z 1 24SS
Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 1 308PPTZ1 Z 1 2PT
Realizační dílna
 
308RED8 Z 2 3DT
Realizační dílna 7 308REDL7 Z 4 3DT
Seminář filmové hudby a zvuku
 
308SFHZ1 Z 2 9SS
Seminář teorie zvukové tvorby 308STZT Z 3 2ST
Soundtrack Aesthetics
 
308SAE Z 2 2ST
Společné AV dílo
 
308SAVD1 Z 6 150CS
Teoretická seminární práce
 
308TSP Z 4 12SS
Vícekanálová AV postprodukce 308VPM1 Z 1 18CS 308VPM2 Z 1 21CS
Zvuková režie filmové hudby 308ZRFH Z 1 12SS
Minimální počet kreditů za semestr 19 31
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU3 ZK 3 2ST 702FAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KZT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mgr - pouze pro KZT
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
Modulová výuka FAMU
Moduly KZT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 35
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 -5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KZT [308DTV]

300DTV #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 1 (308PPTZ1) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 8 (308RED8) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 9 (308RED9) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 10 (308RED10) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 7 (308REDL7) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář 1 (308DSM1) ZT Diplomovou prací
Diplomní seminář 2 (308DSM2) ZT Diplomovou prací
Vícekanálová AV postprodukce 2 (308VPM2) PZ Absolventským výkonem
Vícekanálová AV postprodukce 3 (308VPM3) PZ Absolventským výkonem
Vícekanálová AV postprodukce 4 (308VPM4) PZ Absolventským výkonem
Vícekanálová AV postprodukce 1 (308VPM1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (308KLZ3) PZ Absolventským výkonem
Elektroakustika 6 (308EAK6) PZ Elektroakustika; Hudba a film; Teorie zvukové tvorby; Zvuk a prostor; Zvuk v interaktivních formátech (S308MTUZ)
Elektroakustika 7 (308EAK7) PZ
Elektroakustika 8 (308EAKU8) PZ
Kompoziční techniky pro sound designery 1 (308KTSD1) PZ
Kompoziční techniky pro sound designery 2 (308KTSD2) PZ
Prostorový zvuk 1 (308PZ1) PZ
Prostorový zvuk 2 (308PZ2) PZ
Seminář teorie zvukové tvorby (308STZT) ZT
Soundtrack Aesthetics (308SAE) ZT
Základy interaktivní zvukové tvorby 2 (312ZIZT2) PZ