Realizační dílna 9

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308RED9 Z 2 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude schopen v budoucím kolektivu tvůrců mluvit, obhajovat, analyzovat vytvářené dílo, přijímat kritiku a zpracovávat názory druhých k zlepšení svého díla.

Forma studia

dílny

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Setkáváním a společnou debatou nad rozpracovanými vlastními pracemi studentů rozvíjet schopnosti analýzy, formulace kritiky i rady. Cílem je také propojit v této debatě studenty napříč ročníky a tím přispět k jejich rozvoji, umožnit vzájemnou inspiraci, povzbudit přirozenou soutěživost a spolupráci. Cílem je také trénovat umění dialogu a prezentace myšlenek před kolektivem.

Tematické okruhy:

-Analýza střihové skladby

-Analýza kvality zvukové stopy, technických náležitostí

-Analýza kvality mixáže

-Analýza emocionálního působení zvukové stopy

-Příprava na natáčení

-Postupy při natáčení, debaty o praktických řešeních

-vše, co přinese praktická výroba nových děl

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 320
MIDI KZT

(Lažanský palác)
HART M.
09:00–11:25
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–11:25 Marek HART MIDI KZT
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů