Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - magistr_2021 – 2. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Absolventská praktická práce
 
308APPM Z 12 300CS
Diplomní seminář
 
308DSM2 Z 4 12SS
Elektroakustika 8
 
308EAKU8 ZK 1 12PS
Max: Interaktivní audio a generativní zvukový design
 
308MFL Z 2 2PT
Oborová cvičení
 
308OCM2 Z 4 100CS
Oborový seminář KZT 308OS9 Z 1 28SS 308OS10 Z 1 28SS
Pedagogická praxe KZT
 
308PKZT2 Z 1 24SS
Prostorový zvuk
 
308PZ1 Z 2 2PT 308PZ2 Z 2 2PT
Realizační dílna 308RED9 Z 2 3DT 308RED10 Z 2 3DT
Seminář filmové hudby a zvuku
 
308SFHZ2 Z 2 9SS
Společné AV dílo
 
308SAVD2 Z 6 150CS
Vícekanálová AV postprodukce
 
308VPM3 Z 1 18CS 308VPM4 Z 1 21CS
Vztah auditivního a vizuálního vjemu 308VAVV Z 1 12SS
Základy interaktivní zvukové tvorby 2
 
312ZIZT2 Z 2 8PS+20SS
Minimální počet kreditů za semestr 20 27
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KZT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mgr - pouze pro KZT
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
Modulová výuka FAMU
Moduly KZT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 20 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 10 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KZT [308DTV]

300DTV #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 1 (308PPTZ1) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 8 (308RED8) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 9 (308RED9) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 10 (308RED10) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 7 (308REDL7) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář 1 (308DSM1) ZT Diplomovou prací
Diplomní seminář 2 (308DSM2) ZT Diplomovou prací
Vícekanálová AV postprodukce 2 (308VPM2) PZ Absolventským výkonem
Vícekanálová AV postprodukce 3 (308VPM3) PZ Absolventským výkonem
Vícekanálová AV postprodukce 4 (308VPM4) PZ Absolventským výkonem
Vícekanálová AV postprodukce 1 (308VPM1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (308KLZ3) PZ Absolventským výkonem
Elektroakustika 6 (308EAK6) PZ Elektroakustika; Hudba a film; Teorie zvukové tvorby; Zvuk a prostor; Zvuk v interaktivních formátech (S308MTUZ)
Elektroakustika 7 (308EAK7) PZ
Elektroakustika 8 (308EAKU8) PZ
Kompoziční techniky pro sound designery 1 (308KTSD1) PZ
Kompoziční techniky pro sound designery 2 (308KTSD2) PZ
Prostorový zvuk 1 (308PZ1) PZ
Prostorový zvuk 2 (308PZ2) PZ
Seminář teorie zvukové tvorby (308STZT) ZT
Soundtrack Aesthetics (308SAE) ZT
Základy interaktivní zvukové tvorby 2 (312ZIZT2) PZ