Seminární teoretická práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308STP zkouška 2 14 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je prokázat schopnost zpracovat samostatně dílčí odborný problém z oboru zvukové tvorby nebo zvukové techniky.

Forma studia

Řízený dialog; analýza námětů a textů, lektorská činnost.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování Seminářů zvukové tvorby v předchozích ročnících.

Obsah kurzu

Obsahem předmětu je prokázat schopnost zpracovat samostatně dílčí odborný problém z oboru zvukové tvorby nebo zvukové techniky. Posluchači je zadán individuální úkol s ohledem na individuální zaměření studenta. Úkolem může být též rozšíření a další rozpracování tématu bakalářské teoretické práce. Úkol se průběžně konzultuje a na závěr vyhodnotí.

Doporučená nebo povinná literatura

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

Dolby Laboratories Inc., Firemní literatura, (web:www.dolby.com)

http://www.filmsound.org/

http://www.aes.org/journal/online/

odborný časopis Studio Sound, Miller Freeman Plc.

odborný časopis MIX, Intertec Publishing Corp.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a kredity: uděleny na základě ohodnocení odevzdané teoretické práce, na které se posuzuje jak dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů