English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Seminární teoretická práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308STP ZK 2 14/S česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je prokázat schopnost zpracovat samostatně dílčí odborný problém z oboru zvukové tvorby nebo zvukové techniky.

Forma studia:

Řízený dialog; analýza námětů a textů, lektorská činnost.

Předpoklady a další požadavky:

Úspěšné absolvování Seminářů zvukové tvorby v předchozích ročnících.

Obsah kurzu:

Obsahem předmětu je prokázat schopnost zpracovat samostatně dílčí odborný problém z oboru zvukové tvorby nebo zvukové techniky. Posluchači je zadán individuální úkol s ohledem na individuální zaměření studenta. Úkolem může být též rozšíření a další rozpracování tématu bakalářské teoretické práce. Úkol se průběžně konzultuje a na závěr vyhodnotí.

Doporučená nebo povinná literatura:

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

Dolby Laboratories Inc., Firemní literatura, (web:www.dolby.com)

http://www.filmsound.org/

http://www.aes.org/journal/online/

odborný časopis Studio Sound, Miller Freeman Plc.

odborný časopis MIX, Intertec Publishing Corp.

Hodnoticí metody a kritéria:

Klasifikace a kredity: uděleny na základě ohodnocení odevzdané teoretické práce, na které se posuzuje jak dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 12. 2017