Seminář filmové hudby a zvuku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MSFHZ Z 2 10 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem modulu je přímá praktická a analytická zkušenost s tvorbou zvukového designu i filmového soundtracku v rolích zvukových/hudebních dramaturgů, sounddesignerů a hudebních skladatelů.

Studenti se naučí analyzovat potenciál zvukové/hudební stopy jakožto složky, přispívající k dramaturgii díla rovnocenně jako obraz či text dialogu.

Studenti budou schopni kriticky zhodnotit funkčnost původního konceptu zvukové stopy, včetně případné nutnosti jeho opuštění ve prospěch symbiózy s nově vznikajícím filmovým tvarem.

Forma studia

modulová výuka

Předpoklady a další požadavky

Zájem o téma, aktivní přístup

Obsah kurzu

Seminář filmové hudby a zvuku se zaměří na zvukovou/hudební koncepci budoucího audiovizuálního díla a přípravu její realizace. Hlavním cílem modulu je zařadit uvažování o zvukové/hudební koncepci ihned do přípravných prací a následně do všech fází práce na filmu. Modul zahrnuje domácí přípravu (43-53 hodin) - studenti si individuálně prostudují scénáře připravovaných filmů a připraví si předběžné možné koncepce zpracování. Rovněž si připraví ukázky prvotní fáze zvukové/hudební koncepce svého nyní již hotového AV díla, vypracují písemné zhodnocení.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování celého modulu, příprava ukázek, vypracování písemného zhodnocení

Poznámka

určeno pro 1. a 2. ročník magisterského stupně studia KZT FAMU

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů