Film a život 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308FAZ2 zápočet 1 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jakub KUDLÁČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BARTOŠEK

Obsah

Osnova semináře:

  1. Neorealismus a Bazin

Ozu byl živoucí paradox, legenda. Dělal modernu ještě v době němého filmu. V Evropě právě italský neorealismus promítl na plátno nový typ obrazu, pro který je Ozu jediným předchůdcem. Šlo však o obraz-fakt, jak při interpretaci snímku Umberto D. tvrdil Bazin? Deleuze s tím nesouhlasil. Co jsou pillow shots a jaká je povaha neorealistické revoluce?

  1. Čistě optické obrazy neorealismu

Pokračování ve výkladu o neorealismu, který vynalezl čistě optické obrazy, v nichž jde o zcela jiný typ vnímání, o vize či halucinace. Optický obraz je vlastně filmovým popisem a popis, jak známo, není vyprávění. Abychom pochopili jeho podstatu v dílech, jako je Evropa '51 či Stromboli, je třeba vysvětlit rozdíl mezi rozpoznáním a setkáním a mezi popisem organickým a teorií popisu, jejímž iniciátorem byl Robbe-Grillet a nový román. 

  1. Mistr flashbacků Mankiewicz

Základem kinematografie času je přímý obraz-čas, což je vlastně obraz virtuální. Virtuální znamená reálný, ale nikoli přítomný. Virtuální je to, co nevnímáme, ale přesto to nějak formuje naše vjemy. Virtuální je paměť, ale virtuální obraz rozhodně není vzpomínka, protože vzpomínka je již obraz zpřítomnělý ve vědomí. Moderní kinematografie proto opovrhuje flashbackem. Na Mankiewiczově snímku Dopis třem manželkám bych rád ukázal, že flashback u něj čerpá své oprávnění z hlubšího rozdvojování času, které zakládá obraz-vzpomínku a podřizuje ji čistému obrazu-času.

  1. Film a imaginace

Produktivní imaginace sehrála významnou roli v úvahách o estetice. Vlnu zájmu o tento pojem vyvolal ve 20. století Heidegger ve svém výkladu Kanta. Je nutné porozumět, jakou roli přisoudil produktivní imaginaci u Kanta, abychom pochopili význam toho, proč Deleuze pojem imaginace a imaginárna tak vehementně kritizoval.

  1. Obrazy-krystaly (Ophüls, Renoir, Fellini, Visconti)

Imaginace není pro Deleuze transcendentální silou, ale vlastností některých typů obrazů. Zajímavé jsou pak především proto, že v nich lze spatřit sám zrod času.

  1. Kinematografie času: Občan Kane

Co je obraz-čas neboli virtuální obraz? No přece Poupě!

  1. Kinematografie času: Loni v Marienbadu

Vrcholný snímek evropské moderny je sestaven z vizí či halucinací, tedy jiného typu vnímání, jeho obrazy jsou především robbe-grilletovské obrazy-popisy, nikoli vyprávění, odehrává se v hotelu, který je čistým krystalem času či nevědomí, a ukazuje hned dva různé typy obrazu-času: plochy minulosti a hroty přítomnosti. 

Výsledky učení

Cílem semináře bude seznámit posluchače s originálním Deleuzovým přístupem k filmu a s novými možnostmi uvažování o vztazích mezi filozofií a filmem, které otevřel. Pod pojmem kinematografie času se Deleuze pokusil shrnout to, co tvoří jádro a specifičnost evropské poválečné kinematografie. Jeho teze zní, že italská, francouzská a německá nová vlna se liší od klasické hollywoodské kinematografie už samotnou povahou obrazu, který se promítá na plátno.

Předpoklady a další požadavky

Povinné filmy: 

De Sica, Umberto D.; Mankiewicz, Dopis třem manželkám; Welles, Občan Kane; Resnais, Loni v Marienbadu

Literatura

Doporučená literatura: 

Deleuze – Film 1 a 2 

Bergson – Hmota a paměť

Hodnoticí metody a kritéria

Zájem o téma, aktivní přístup, docházka.

Poznámka

--

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 233
Učebna 4 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTOŠEK P.
18:10–19:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:10–19:45 Pavel BARTOŠEK Učebna 4 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů