Poněšice – soustředění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MPOS Z 2 48 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 14 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti poznají novou tvorbu spolužáků a mají možnost přijít se svými názory a připomínkami. Seznámí se s oblastmi masteringu gramofonových desek, digitálního audio softwaru Nuendo, tvorbou pedagoga Ing. M. Ožvolda, M.A., DipHE. Zúčastní se modulu Blackout, budou mít možnost konzultovat a diskutovat nad rozpracovanými i dokončenými díly všech zúčastněných.

Forma studia

pobytové soustředění

Předpoklady a další požadavky

zájem o témata, aktivní přístup

Obsah kurzu

Soustředění, které je platformou pro seznámení s tvorbou studentů KZT napříč ročníky a bližší seznámení se studenty KAT a jejich novou tvorbou. Dále se uskuteční přednášky o masteringu gramofonových desek, o digitálním audio softwaru Nuendo, přednáška o tvorbě pedagoga Ing. M. Ožvolda, M.A., DipHE, včetně projekce jeho filmu Runner. Dále proběhne mj. modul Blackout (společně s KAT), konzultace a diskuse napříč ročníky nad rozpracovanými i dokončenými díly všech zúčastněných.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou klasifikace je min. 48 hodinová aktivní účast.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů