English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Současný francouzský film

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SFF ZK 2 26/S česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

prohloubení porozumění předmětu

Forma studia:

řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích

Předpoklady a další požadavky:

znalost filmů, kterým se budeme v průběhu kurzu věnovat.

Obsah kurzu:

Konkrétní program kurzu je závislý na vybraném tématu a proto bude vždy upravován s ohledem na probírané téma.

Doporučená nebo povinná literatura:

Study materials and obligatory films will be determined in relation to the currently discussed topic.

Hodnoticí metody a kritéria:

účast

absolvování závěrečné zkoušky

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2018