Klauzurní zkouška 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373KLZK2 ZK 1 6 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Klauzurní zkouška sestává z prezentace prací studenta či studentky vytvořených v uplynulém semestru, obhajoba probíhá formou kolokvia a následné diskuse nad dílem. Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností samostatnou tvorbou a prací nad vlastním tématem a využití zkušenosti nabytých během výuky.

Forma studia

Cvičení, samostatná práce

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Podmínkou přistoupení ke klauzurní zkoušce je dokončení samostatných volných, nebo zadaných cvičení v rámci realizační dílny. Forma předkládaného díla je volná, může jít např. o audiovoziální dílo určené pro kinosál, videoinstalaci nebo jiné dílo určené do galerie, dílo v on-line prostoru, nebo dílo ve formátu performance. Důležitým aspektem je dokončenost díla a samostatnost jeho působení. Dílo musí být uceleně prezentováno v okamžiku zkoušky, jde-li o dílo předem realizované jinde (např. performance, nebo site-specific dílo), prezentuje se dokumentace, která o něm dostatečně vypovídá.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Předmětem hodnocení je volba média a adekvátních výrazových prostředků, naplnění tvůrčího záměru, technické zvládnutí a způsob prezentace. Atestace probíhá formou diskuze nad dílem.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů