Klauzurní zkouška 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373KLZK2 zkouška 1 6 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK

Obsah

Podmínkou přistoupení ke klauzurní zkoušce je dokončení samostatných volných, nebo zadaných cvičení v rámci realizační dílny. Forma předkládaného díla je volná, může jít např. o audiovoziální dílo určené pro kinosál, videoinstalaci nebo jiné dílo určené do galerie, dílo v on-line prostoru, nebo dílo ve formátu performance. Důležitým aspektem je dokončenost díla a samostatnost jeho působení. Dílo musí být uceleně prezentováno v okamžiku zkoušky, jde-li o dílo předem realizované jinde (např. performance, nebo site-specific dílo), prezentuje se dokumentace, která o něm dostatečně vypovídá.

Výsledky učení

Klauzurní zkouška sestává z prezentace prací studenta či studentky vytvořených v uplynulém semestru, obhajoba probíhá formou kolokvia a následné diskuse nad dílem. Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností samostatnou tvorbou a prací nad vlastním tématem a využití zkušenosti nabytých během výuky.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Předmětem hodnocení je volba média a adekvátních výrazových prostředků, naplnění tvůrčího záměru, technické zvládnutí a způsob prezentace. Atestace probíhá formou diskuze nad dílem.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů