Klauzurní zkouška 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373KLZK2 ZK 1 6CS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je prohloubení znalostí a dovedností samostatnou tvorbou a prací nad vlastním tématem a využití zkušenosti nabytých během výuky. Student prokazuje, že je schopen postoupit do dalšího semestru. Komisionální hodnocení výsledků cvičení a aktivity v uplynulém semestru.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Klauzurní zkouška sestává z prezentace klauzurních prací studenta, obhajoby formou kolokvia a následné diskuze nad dílem. Podmínkou přistoupení ke klauzurní zkoušce je splnění cvičení, která jsou uloženy v rámci realizační dílny.

Zadání klauzurních prací, hledání tématu a jeho postupně krystalizující forma jsou volné a tvoří součást studentovy individuální práce i společné práce, kterou prezentuje na dílně či na jiných předmětech. Jde o kontinuální práci, která pokrývá minimálně horizont jednoho roku. Klauzurní díla mají tvůrčím způsobem prozkoumávat audio(/)vizualitu a při tom se držet vytyčeného tematického rámce.

Způsob prezentace děl zahrnuje širokou paletu možností: od tradiční filmové a video projekce, videoinstalace a fyzické instalace, přes zvukové umění a performance až k virtuálním způsobům prezentace. Je kladen důraz na volbu média, kontextu, ve kterém dílo působí, a volbu adekvátních výrazových prostředků. Důležitým aspektem je uzavřenost, hotovost prezentovaného díla, samostatnost jeho působení.

Doporučená nebo povinná literatura

Dle povahy práce

Hodnoticí metody a kritéria

Kredit je udělen za obhájení vlastní práce před pedagogy i studenty katedry

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů