Audiovizuální seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373AS1 Z 1 2ST česky zimní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače s tématy současného umění s důrazem na oblast nových médií prostřednictvím série přednášek hostujících pedagogů, teoretiků a umělců.

Student/ka získá přehled o současném stavu audiovizuálního umění, bude umět aktivně pracovat s odbornou terminologií, obeznámí se s postupy umělecké praxe a způsoby jejího kritického zhodnocení.

Forma studia

Semináře

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět seznamuje posluchače s tématy týkajícími se situace současného umění s důrazem na audiovizuální a novomediální oblasti. Umění je zde vnímáno jako součást širšího celku vizuální kultury. Předmět je koncipován jako prostor pro diskuse s pozvanými umělci a dalšími odborníky z různých oborů, prostor pro poznávání významných AV děl, pro diskuse s pozvanými umělci a pro společnou četbu teoretických textů.

Audiovizuální seminář je prostorem pro setkávání a diskuse studentů všech ročníků oboru.

Seminář také využívá granty FAMU pro hostující zahraniční umělce a teoretiky - Open Eye apod.

Doporučená nebo povinná literatura

FOSTER, Hal, KRAUSS, Rosalind, BOIS, Yve-Alain a BUCHLOH, Benjamin. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Překlad Irena Ellis, Jitka Sedláčková a Josef Hrdlička. Praha: Slovart, 2007. 704 stran, ISBN 9788072099528.

NOYS, Benjamin. Malign Velocities. Hants: Zero Books, 2014. 130 stran, ISBN 978-1-78279-300-7.

COMER, Stuart, ed. Film and Video Art. London: Tate publishing, 2009. 144 stran, ISBN 9781854376077.

CORNELL, Lauren a HALTER, Ed. Mass Effect: Art and the Internet in the Twenty-First Century. Cambridge: MIT Press, 2015., 528 stran, ISBN 978-0262029261.

FISHER, Mark. K-punk: The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher. London: Repeater, 2018. 824 stran, ISBN 978-1912248285.

KHOLEIF, Omar, ed. You Are Here, Art After the Internet. Manchester/London: Cornerhouse and SPACE, 2014. 272 stran, ISBN 9780956957177.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadována je 50% účast na seminářích.

Na závěr semestru student/ka odevzdá jeden esej o délce alespoň dvou normostran (3600 znaků) reflektující přednášku kteréhokoliv z hostů. Mělo by jít o analýzu přednášky a formulaci vlastních názorů a postojů v přednášce nastíněných.

V průběhu semestru jsou studenti/ky seznámeni s relevantní literaturou k přednáškám.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
KOŘÍNEK D.
19:00–20:35
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 19:00–20:35 David KOŘÍNEK Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů