Klauzurní práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373KP1 Z 3 90CS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student/ ka se absolvováním předmětu naučí samostatně uvažovat, nabyde nových řemeslných dovedností, prakticky si ověří uvažování nad vlastním tématem.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Kurz vede studenty k vytvoření vlastního uměleckého díla. Konzultace jsou v průběhu semestru vedeny individuálně a důraz je kladen na vlastní autorský pohled a rozvíjení doposud nabytých zkušeností. Kurz je zaměřen především na oblast audiovize a disciplíny spojené se současným uměleckým provozem (video, instalace, umělecký film).

V 1. ročníku jde o tři oddělená cvičení:

  1. Transpozice /Remediace

2a. Za fotografii: intermediální prohloubení fragmentu reprezentace reality (video, fotosérie nebo interaktivní dílo na základě fotografie / série fotografií)

2b. Inspirace textem - audiovizuální řešení epického nebo dramatického textu volná práce

  1. Video/film „Potřebuji vám ukázat toto“

Doporučená nebo povinná literatura

Dle povahy práce

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění praktického úkolu a vyhotovení jeho explikace.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů