Výtvarné umění 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VU2 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Anežka BARTLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anežka BARTLOVÁ

Obsah

Kurz se zaměřuje na pochopení klíčových diskuzí v moderním a současném umění, které ovlivňují pohyblivý obraz a vizuální kulturu. Studenti a studentky se seznámí s široce definovaným výtvarným uměním od začátku 20. století do současnosti. Předmět se věnuje tématům feminismu, post-kolonialismu, identity, institucionální kritice, integraci globálního uměleckého světa i fenoménu mezinárodních uměleckých bienále. Témata ukazuje v komparativní praxi na dílech československých i tzv. Západních dějin umění. Metodologicky se zaměřuje na sociální aspekty a kolaborativní praxi v umění 2. poloviny 20. století.

Výsledky učení

Předmět se zaměřuje na pochopení klíčových diskuzí v moderním a současném umění. Reflektuje společensko-kritické souvislosti, které vývoj umění ovlivnily a dále pak post-koloniální a feministické perspektivy. Studenti a studentky se seznámí s vývojem široce definovaného výtvarného umění od druhé světové války do současnosti.

Mezi cílové znalosti na konci kurzu patří znalost témat a hlavních diskuzí v moderním a současném umění 20. – 21. století, schopnost pochopit kontexty současného a moderního umění, prezentační dovednosti, schopnost psát o moderním a současném umění, schopnost vytvořit s k tématu vlastní argumentační postoj a schopnost vést samostatný (vizuální) výzkum.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Hal Foster, Rosalind, Krauss, Yve-Alain Bois a Benjamin Buchloh. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Překlad Irena Ellis, Jitka Sedláčková a Josef Hrdlička. Praha: Slovart, 2007

Zoya Kocur a Simon Leung. Theory in Contemporary Art since 1985. Wiley-Blackwell, 2012.

Dumbaze, Alexander a Hudson, Suzanne. Contemporary art: 1989 to the present. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2013.

Terry Smith. What is Contemporary Art? University of Chicago Press. 2012.

John Berger et al. Způsoby vidění. Překlad Andrea Průchová Hrůzová. 1. vydání. V Praze: Labyrint, 2016. 150 stran. Labyrint fresh eye; 3. svazek. ISBN 978-80-87260-78-4.

Linda Nochlin. Proč neexistovaly žádné velké umělkyně? (1971), in: Martina Pachmanová ed., Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, Praha 2002, s. 42 – 43.

Edward Said: Orientalismus, 1978, Úvodní kapitola

Morgan, Jessica (et al). The World Goes Pop. Tate Publishing 2016.

Kaprow, Allan. How to Make a Happening, 1966.

Sontag, Susan. Happenings: An Art of Radical Juxtaposition Against Interpretation, 1962.

Amy Bryzgel. Performance Art in Eastern Europe since 1960, Manchester University Press, 2017.

Barbora Švehláková (2018) Umělecké vzdělávání Mezi akademií a radikální tradicí, Flashart

https://flashart.cz/2018/06/06/vzdelani-mezi-akademii-a-radikalni-tradici/

Alexander Alberro & Blake Stimson, Institutional Critique, 2011.

Tomáš Pospiszyl. Asociativní dějepis umění. tranzit.cz. 2014.

Audre Lorde. Sister Outsider. tranzit.cz. 2021.

Elizabet Kovačeva a Vít Bohal. Xenofeministická čítanka. Display. 2022.

Greenberg, R., B. W. Ferguson, S. Nairne, eds, Thinking about Exhibitions, Routledge 1996.

O'Neill, P, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), The MIT Press 2012.

Claire Bishop. 2007. “Řízení reality. Spolupráce a participace v současném umění.” Sešit. vvp avu.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na diskuzích – 50% a písemná práce – 50%.

Prosím nezapisujte se do kurzu, pokud nedokážete splnit požadavky atestace. Atestace bude udělena pouze při dodržení docházky a na základě odevzdání písemné práce. Případné problémy s docházkou prosím včas komunikujte s vyučující.

Poznámka

Všechny materiály a četba budou dostupné ve školním on-line vzdělávacím systému Moodle (https://moodle.amu.cz), kde můžete použít přihlašovací údaje pro KOS.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTLOVÁ A.
12:20–13:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:20–13:55 Anežka BARTLOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů