Výtvarné umění 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VU2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Hana JANEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JANEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášky je seznámit studenty s vývojem široce definovaného výtvarného umění od počátku 20. století až do současnosti. Výklad nebude omezen pouze na popis či komparaci jednotlivých umělců nebo uměleckých směrů, ale soustředí se i na širší společensko-historický kontext vývoje moderního umění včetně souvislostí s příbuznými uměleckými disciplínami, především s filmem. Jednotlivá, chronologicky se překrývající témata představí sociální proměny diváků i tvůrců umění, naznačí vztahy mezi technologickým vývojem a uměleckými médii a přiblíží současnou uměleckou scénu globalizujícího se světa. Pozornost bude věnována teorii modernismu a možným metodologickým přístupům ke kultuře dvacátého století. Samostatné bloky budou věnovány důležitým osobnostem umění posledních 100 let, ale i tématům ze světa masové kultury, na kterých bude vysvětlena dynamika kulturní produkce naší civilizace.

Forma studia

Přednáška s prezentací obrazových materiálů, řízená diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou nutné

Obsah kurzu

Přednášky dějin umění rozdělené do dvou semestrálních bloků umění se budou zaměřovat na vytvoření znalosti klíčových debat dějin umění, obzvláště od vzniku modernism po současnost, jež ovlivňují současné umění, film a vizuální kulturu. Způsob výuky předmětu se soustředí i na širší společensko-historický kontext vzniku moderního umění včetně souvislostí s příbuznými uměleckými, humanitními i vědeckými disciplínami a odráží mimo vizuální studie a teorii vliv, post-kolonialismu a feminismu s důrazem na proměnu vztahu mezi „vysokou“ a „nízkou“ kulturou a prolínání tradičních oborů výtvarného umění s oblastmi fotografie, filmu, masmédií a nových technologií. Jednotlivá témata představí sociální proměny diváctva, institucí jako muzeí i tvůrců umění, naznačí vztahy mezi technologickým vývojem a uměleckými médii a přiblíží současnou uměleckou scénu globalizujícího se světa. Kurz bude zdůrazňovat přístup ovlivňující.

Týden 1

Společnost spektáklu, Guy Debord a Siuacionisté. Evropská poválečná tvorba

Fluxus a intermedia

Týden 2

Diskusní Seminář Chci tam jít (umění): provincialismus

V tomto diskusním semináři spolu probereme krátký a zajímavý text dvou mladých historiků umění Davida Hodge a Hameda Yousefa. Volně navazující na témata ze zimního semestru, toto je první ze seminářů představující několik nejdůležitějších současných debat historie umění. Přečtěte si text prosím text a přij’dte na seminář.

Týden 3

Konceptuální umění, minimalismus a land art. Robert Smithson, Eva Hesse, Donald Judd

Art Povera. Mimoevropské perspektivy Lygia Clark

Týden 4

Performance, akční umění, happeningy 60. a 70 let

Jirí Kovanda, Lumír Hladík, Lynda Benglis, Sanja Ivankovic,

New York šedesátých let Yvonne Rainier, Judson Dance Theatre, Kitchen

Týden 5

Diskusní Seminář It’s man’s world

Carol Duncan Civilising Rituals

Týden 6

Umění jako komunikace: dialogické umění. Josef Beyus, APG, Jonas Stahl

Týden 7

Pop art and Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Yayoi Kusama.

Týden 8

Diskusní Seminář 3

Pop a konec Umění? Ronald Barthes

Týden 7

Postmodernismus, umění 80. let. Stylová pluralita, Sherrie Levine, Cindy Sherman, Jeff Koons

Suzi Gablik, Selhala moderna? Votobia 1995

Týden 8

Performance a dokumentace

Díky technologickým možnostem a internetu čím víc uměleckých forem a projektů obsahuje formu performance, at’ je to skutečné živý aspekt díla či záznamy na sociálních médiích. Co tento koncept tzv. performativity znamená v kontextech dnešního umění a uměleckých institucí a pro budoucnost umění? Anna Imhof, Trajal Harrel, Lukáš Hofman, Zadie Xa aj.

Týden 9

Sociální obrat a participace

Intervence umění v každodenním životě- práva a zodpovědnosti umělce vůči veřejnosti a publiku

Práce s archívy a diváctvem, Observační mód a participace, reinscenance

Barbora Klímová, Jeremy Deller, Omer Fast

Týden 10

Umění a feminismus

Feminismus je politické hnutí, ale jak funguje a proč je důležité jeho napojení na umění, co je vlastně feministické umění?

Carol Scheeman, Guerilla Girls, Martha Rosler, Xenofeminismus

Týden 11

Skins, screens and Circuits.Jak technologie předělala tělo.

Jak spolu souvisí pornografie, klinické technogie, gender a selfíčko? Tato přednáška se bude soustředit na tělo v době technologické mediace. Amalia Ulman, Ann Hirsch, ASMR videa, Anna Daučíková.

Týden 12

Art After Internet

Od idealismu netového umění 90. let, hyper performance Ryana Trecartina, fenomén post internetu po současnost. Kolektivní umělecké projekty jako Jogging, walled gardens, Jeremy Bailey, Hito Steyerl, Marina Olson, Camille Henrot, Martin Kohout.

Omar Kholeif: Art after the Internet

A2, č. 24/2014, postinternetové umění

Týden 13

We don’t need another hero. Umění a postkolonialmus

Post-colonialní museum, zděděné archívy a narativy

Mozireen, Pad.ma, Rama Hamadesh, Wu Tsang, Fannie Sosa, Tabita Rezaire, Jon Akomfrah,

David Blandy a Larry Apiamchong

Týden 14

Co je to současné umění?

Termín contemporary art je svou vlastní kategorií, co ale vlastně toto contemporary znamená? Ai Weiwei jako globální umělec. Umění jako diplomacie, umění jako měna?

Doporučená nebo povinná literatura

SEZNAM POVINNÉ LITERATURY:

Dumbadze, A., Hudson S. Contemporary Art: 1989 to the Present, Chichester 2013

David Hodge, Hamed Yousefi Provincialism Perfected: Global Contemporary Art and Uneven Development eflux Journal no. 65 May-August

Carol Duncan, Civilising Rituals: Inside Public Art Museums (London: Routledge, 1995) pp.102 – 132

Roland Barthes, 'That Old Thing Art' in Paul Taylor, Post-Pop Art, MIT Press, 1989 pp.21-31

SEZNAM VŠEOBECNÉ DOPORUČENÉ LITERATURY

Balsom, Erika, After Uniqueness: A History of Film and Video Art in Circulation (Columbia University Press, 2017)

Benjamin, Walter, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction

Bishop, Claire, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship (London ; New York: Verso Books, 2012)

Terezie Nekvindová DVD České akční umění <https://www.kosmas.cz/knihy/212428/ceske-akcni-umeni/

Stuart Comer, Film and Video as Art. Tate publishing, London .

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, Umění po roce 1900, Slovart 2007

Richard Osborne, Dan Strugis, Natalie Turner, Teorie umění, Portál, Praha 2008

Akce, slovo, pohyb, prostor, Galerie hlavního města Prahy, 1999

Guy Debord, Zpráva o konstrukci situací a o podmínkách organizace a působení mezinárodní situacionistické tendence. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 4-5/2008, str. 7 – 30.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách a aktivní participace na seminářích: 50%

Esej 1000 - 1200 slov semester LS : 50%

.

Poznámka

.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
JANEČKOVÁ H.
12:20–13:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:20–13:55 Hana JANEČKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů