Game Engine pro uměleckou tvorbu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373GAE2 zkouška 2 4 hodiny SEMINÁŘŮ jedou za 14 dní (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

4 kombinace médií v herním engine (~10%)

Zvuk

Záznam a import animace (Motion capture)

Prostorová instalace (fyzická instalace v prostoru)

Cinematic modes

VFX - filmy, animace

5 Unity (~70%)

Bolt

Prefabs

OVR plugin

6 ostatní HW periferie (~10%)

Vive Tracker, Kinect, XTAL, Flow

Výsledky učení

Studenti se učí se vytvářet jednoduché, ale interaktivní a animované objekty

ve virtuálním prostoru. Kromě plně 3D virtuálních prostředí jsou představeny další

přístupy, jako je rozšířená realita nebo panoramatické snímky. Cílem je také

propojení prohlížečů virtuální reality a dalších softwarových komponent hojně

používaných na webu, či použití dalšího hardwaru.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou zápisu předmětu je absolvování předmětu 373GE1 a znalost:

2D grafika (Photoshop, Illustrator či ekvivalent)

3D grafika (Blender či ekvivalent)

Předmět 373GAE2 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět 373GE2

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

  1. SEMESTR - (ZKOUŠKA) - výsledek studia

Student je schopen udělat plně interaktivní aplikaci využívající veškeré média ve VR

a animaci v herním enginu dle potřeb obsahu

Orientuje se v dostupných řešení jak software tak hardware

Poznámka

Výuka probíhá 1x za 14 dní v sudém kalendářním týdnu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů