Audiovizuální seminář 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373AS6 Z 1 2ST česky letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK, David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače s tématy současného umění s důrazem na oblast nových médií prostřednictvím série přednášek hostujících pedagogů, teoretiků a umělců.

Student/ka získá přehled o současném stavu audiovizuálního umění, bude umět aktivně pracovat s odbornou terminologií, obeznámí se s postupy umělecké praxe a způsoby jejího kritického zhodnocení.

Forma studia

Semináře

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět seznamuje posluchače s tématy týkajícími se situace současného umění s důrazem na audiovizuální a novomediální oblasti. Umění je zde vnímáno jako součást širšího celku vizuální kultury. Předmět je koncipován jako prostor pro diskuse s pozvanými umělci a dalšími odborníky z různých oborů, prostor pro poznávání významných AV děl, pro diskuse s pozvanými umělci a pro společnou četbu teoretických textů.

Audiovizuální seminář je prostorem pro setkávání a diskuse studentů všech ročníků oboru.

Seminář také využívá granty FAMU pro hostující zahraniční umělce a teoretiky - Open Eye apod.

Doporučená nebo povinná literatura

FOSTER, Hal, KRAUSS, Rosalind, BOIS, Yve-Alain a BUCHLOH, Benjamin. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Překlad Irena Ellis, Jitka Sedláčková a Josef Hrdlička. Praha: Slovart, 2007. 704 stran, ISBN 9788072099528.

NOYS, Benjamin. Malign Velocities. Hants: Zero Books, 2014. 130 stran, ISBN 978-1-78279-300-7.

COMER, Stuart, ed. Film and Video Art. London: Tate publishing, 2009. 144 stran, ISBN 9781854376077.

CORNELL, Lauren a HALTER, Ed. Mass Effect: Art and the Internet in the Twenty-First Century. Cambridge: MIT Press, 2015., 528 stran, ISBN 978-0262029261.

FISHER, Mark. K-punk: The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher. London: Repeater, 2018. 824 stran, ISBN 978-1912248285.

KHOLEIF, Omar, ed. You Are Here, Art After the Internet. Manchester/London: Cornerhouse and SPACE, 2014. 272 stran, ISBN 9780956957177.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadována je 50% účast na seminářích.

Na závěr semestru student/ka odevzdá jeden esej o délce alespoň dvou normostran (3600 znaků) reflektující přednášku kteréhokoliv z hostů. Mělo by jít o analýzu přednášky a formulaci vlastních názorů a postojů v přednášce nastíněných.

V průběhu semestru jsou studenti/ky seznámeni s relevantní literaturou k přednáškám.

Poznámka

  1. února 2020 - Andrew Fisher: On the Scales of the Photographic

This talk introduces Andrew Fisher's new research project at FAMU,which investigates the many different and contested meanings the term scale takes on in the contemporary photographic context. The talk will explore the central questions asked in this research and, with a focus on photographic examples, it will address the question: how and why are questions of scale crucial for an understanding of contemporary photographic images and the world they help to form.

Dr Andrew Fisher is a research fellow at FAMU and Principle Investigator of the Prague based collaborative research project, ‘Scale, Measure and Proportion in Contemporary Visual Cultures’. He is founding editor of the peer-reviewed journal Philosophy of Photography (2010-present) and, between 2008 & 2019, was Lecturer in the Department of Visual Cultures at Goldsmiths, University of London. His recent research focuses on the significance of scale for historical and contemporary forms of photography.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
KOŘÍNEK D.
19:00–20:35
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 19:00–20:35 David KOŘÍNEK Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů