Audiovizuální seminář 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373AS6 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače s tématy současného přemýšlení o audiovizuálních médiích prostřednictvím série přednášek hostujících pedagogů, teoretiků, kurátorů a umělců.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Témata přednáškového cyklu hostů jsou především v oblasti teorie i praxe kinematografie, umění pohyblivého obrazu a umění nových médií. Předmět je zaměřen na zprostředkování současného myšlení o vztahu médií a společnosti. V jeho rámci jsou představována pro současnost důležitá témata skrze výsledky výzkumu, prezentace uměleckých projektů a projektů uměleckého výzkumu. Jeho hlavním smyslem je rozšíření výuky o aktuální impulsy z praxe oboru nad rámec pravidelných přednášek. Přednášky jsou zakončeny diskuzí.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Požadována je 75% účast na seminářích. Na závěr semestru student/ka odevzdá esej o délce min. 2 normostrany volně reflektující přednášku kteréhokoli z hostů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů