Blok technických cvičení 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV1 Z 3 5CT česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

  1. Přehled vybavení a zdrojů CAS a povinností jeho studentů.
  2. Pochopení pracovního postupu při postprodukci audiovizuálních médií.
  3. Přehled možností a povinností studentů pracujících v IIM.
  4. Pochopení používání mikrofonu, zvukového vybavení a záznamu zvuku v terénu. Základy střihu zvuku.

Forma studia

Série praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 1. ročníku.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby. Studenti se mají stát samostatnými, co se týče rozvoje myšlenky, jejího rozpracování, samotné produkce, střihové skladby, masteringu, možností prezentace, tvorby synopse a anotace a archivování svých audiovizuálních děl na poli audiovizuálních médií.

  1. Úvodní blokové cvičení CAS: co to je? Přednáší: Eric Rosenzveig

Mezioborovost, kritičnost a autonomnost jako umělecký přístup. Seznámí s fungováním cvičení na FAMU – Bílá kniha. Systém půjčování techniky na CASu, archiv studentských prací CASu, RUP, konzultace se studenty o výběru kurzů, informace o technických a uměleckých požadavcích klauzury, rozpočet, atd.

  1. Formáty souborů, transcoding and conforming media, schéma digitální postprodukce. Přednáší: Martin Blažíček, Ondřej Vavrečka

Úvod do audiovizuální postprodukce, média, formáty a workflow.

Cvičení: příprava projektového workflow, import/export materiálu, konverze, vytvoření střihového filmu z různorodých videomateriálů.

  1. Úvod v Institutu intermédií, instalace. Přednáší: Jakub Hybler

Zásady práce a bezpečnosti v IIM, základní vybavení IIM, základy osvětlovací techniky, multikanálový zvuk, multiekran.

Cvičení: projekce z více projektorů a synchronizace.

  1. Úvod do zvuku. Přednáší: Sara Pinheiro

Základy používání mikrofonů, zvukových záznamových zařízení a střihu zvuku. Úvod: zvuková procházka, následuje nahrávání v terénu. Poté poslech nahraného materiálu, ze kterého je vytvořena kolektivní zvuková kompozice.

Doporučená nebo povinná literatura

ROSENZVEIG, Eric. & POSPISZYL, Tomas ed., CAS, Co to je. Prague, NAMU, 2013. 326 s., ISBN 978-80-7331-265-7

Studijní opora 1 bloku technického cvičení CAS 1: http://cas.famu.cz/wiki/doku.php?id=studijni_opora_1_bloku_technickeho_cviceni_cas_1

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na všech modulech, samostatně realizované projekty dle zadání pedagoga. Splnění zadaného praktického úkolu, kolektivní zvuková kompozice.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů