Blok technických cvičení 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV1 Z 3 5CT česky zimní

Garant předmětu

Eric ROSENZVEIG

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK, Sara Patrícia DA SILVA PINHEIRO, Ondřej VAVREČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby. Studenti se mají stát samostatnými, co se týče rozvoje myšlenky, jejího rozpracování, samotné produkce, střihové skladby, masteringu, možností prezentace, tvorby synopse a anotace a archivování svých audiovizuálních děl na poli audiovizuálních médií.

Forma studia

Série praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 1. ročníku.

Obsah kurzu

  1. Přehled vybavení a zdrojů CAS a povinností jeho studentů.
  2. Pochopení pracovního postupu při postprodukci audiovizuálních médií.
  3. Přehled možností a povinností studentů pracujících v IIM.
  4. Pochopení používání mikrofonu, zvukového vybavení a záznamu zvuku v terénu. Základy střihu zvuku.

Svobodný software

Přednáší: Kryštof Pešek, Georgy Bagdasarov

Základní úvod do koncepce svobodného softwaru. Software jako stále probíhající proces sdíleného lidského úsilí. Představení softwarové rodiny GNU, jednotlivých balíkových systémů, alternativ k oblíbeným uzavřeným nástrojům, případná pomoc při instalaci systému.

Formáty souborů, schéma digitální postprodukce

Přednáší: Martin Blažíček, Ondřej Vavrečka

Úvod do audiovizuální postprodukce, média, formáty a workflow. Cvičení: příprava projektového workflow, import/export materiálu, konverze, vytvořeni střihového filmu z různorodých videomateriálů.

Úvod v Institutu intermédií

lektoři: Jakub Hybler, Miloš Vojtěchovský kontakt: hybler et iim.cz

Zásady práce a bezpečnosti v IIM, základní vybavení IIM, základy osvětlovací techniky multikanálový zvuk, multiekran (projekce z více projektorů a synchronizace).

Introduction to Sound

Přednáší: Sara Pinheiro

Soundwalk (meeting point is DOX's cafeteria)

The first session of our exercise will be dedicated to a field-trip. This sound-walk is an introduction to the Soundscape Theory. It starts with a short explanation on the concepts of keynotes, sound-signals and sound-marks as found in Murray Schaeffer's Tuning the World Project. There will be also an introduction to Michel Chion's concepts of casual, semantic and reduced listening modes. That will be our starting point to then work on the blok's exercises.

This exercise aims at introducing the main theory and technical skills of sound-making. The idea is to approach sound from a creative perspective to develop an ability to understand the implications of audition and technology in our work. Initially, the point is to think of sound-material that is convenient for one another’s work and, accordingly to those needs, to approach recording, editing, mixing and amplifying techniques.

Grafický design v elektronickém prostředí

Přednáší: Martin Blažíček

Grafická kompozice, Adobe Photoshop. Vrstvy, objekty, bitmapy a vektory, práce s barvami. Cvičení: Grafická kompozice.

Design interaktivního dokumentu

Přednáší: Martin Blažíček

Základní prvky HTML5/CSS dokumentů s prvky javascriptu, design a interakce. Cvičení: Elektronický dokument s prvky interakce.

Kamera a střih

Přednáší: Ondřej Vavrečka

Klazurní cvičení „Potřebuji vám ukázat toto“. Cvičení, které bude uvedeno na první dílně roku 2014, slouží jako úvod do filmové řeči. Student si připraví jednoduché téma, se kterým je osobně vnitřně spojen a o kterém by chtěl zpravit diváka filmovým sdělením. Výsledným dílem by měl vytvořit uzavřené sdělení v řeči obrazů a ukázat svou pozici, kterou k tématu zaujímá. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla tak na jeho schopnost komunikovat s druhými. Film se prezentuje v Poněšicích, kde má student možnost zakusit, jak jeho dílo působí na velkém plátně a před nezaujatým publikem. Mezi závěrečným promítáním filmu na klauzurách tak vzniká ještě čas jeho tvar vybrousit. Délka filmu: 3-6 min.

Doporučená nebo povinná literatura

ROSENZVEIG, Eric. & POSPISZYL, Tomas ed., CAS, Co to je. Prague, NAMU, 2013. 326 s., ISBN 978-80-7331-265-7

Studijní opora 1 bloku technického cvičení CAS 1: http://cas.famu.cz/wiki/doku.php?id=studijni_opora_1_bloku_technickeho_cviceni_cas_1

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na všech modulech, samostatně realizované projekty dle zadání pedagoga.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()
BLAŽÍČEK M.
14:00–18:05
(paralelka 1)
Hybridní výuka dle rozpisu cvičení
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–18:05 Martin BLAŽÍČEK
Hybridní výuka dle rozpisu cvičení paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů