Diplomový seminář Bc 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSB1 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ jedou za 14 dní (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Anežka BARTLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anežka BARTLOVÁ, Pavol FABUŠ

Obsah

Seminář je určen pro studenty a studentsky závěrečného ročníku bakalářského studia. V rámci semináře je konzultováno téma práce, záměry, postupy a metody zamýšleného výzkumu a volba literatury a pramenů.

Výsledky učení

Cílem semináře je příprava tématu a struktury teoretické bakalářské práce. Výsledkem semináře je projekt a abstrakt práce s doporučením školitele.

Předpoklady a další požadavky

Na první seminář studenti a studentky připraví návrh tématu a abstraktu.

Literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada; sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

GREETHAM, Bryan. How to Write Your Undergraduate Dissertation. 3rd Edition London: Palgrave Macmillan, 2019. 416 s. ISBN 978-0230218758.

https://www.macmillanihe.com/page/detail/How-to-Write-Your-Undergraduate-Dissertation/?K=9781352005226

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8.

STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. V Praze: Scriptorium, 2014. 449 s. ISBN 978-80-87271-87-2.

MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do studia vizuální kultury, In: Umělec 2/2001.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Seminář se koná 2x za semestr v předem oznámených termínech.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po Pavol FABUŠ
Anežka BARTLOVÁ
Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
termín setkání bude upřesněn přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů