Diplomový seminář Bc 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSB1 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ jedou za 14 dní (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anežka BARTLOVÁ, Martin BLAŽÍČEK

Obsah

Během semináře jsou studenti a studentky vedeni k předběžnému výzkumu a k výběru vhodného tématu diplomové práce. V rámci předmětu jsou diskutována zamýšlená témata, konzultovány a navrhovány metody a postupy. Výsledkem semináře, který se koná blokově několikrát v průběhu semestru, je připravený projekt diplomové práce a vhodně zvolený vedoucí a oponent. Na každý blok semináře posluchači/ky připraví prezentaci tématu a dosud probíhájícího před-výzkumu. Semináře se účasní kolokvium pedagogů katedry a další přizvaní pedagogové, případně potenciální vedoucí práce. Na seminář v následujícím semestru návazuje druhá část předmětu, jejíž náplní je metodická podpora výzkumu a zásady akademického psaní.

Výsledky učení

Cílem semináře je příprava tématu a struktury teoretické bakalářské práce. Výsledkem semináře je projekt a abstrakt práce s doporučením školitele.

Předpoklady a další požadavky

Na první seminář studenti a studentsky předem připraví návrh tématu a abstraktu.

Literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada; sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

GREETHAM, Bryan. How to Write Your Undergraduate Dissertation. 3rd Edition London: Palgrave Macmillan, 2019. 416 s. ISBN 978-0230218758.

https://www.macmillanihe.com/page/detail/How-to-Write-Your-Undergraduate-Dissertation/?K=9781352005226

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8.

STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. V Praze: Scriptorium, 2014. 449 s. ISBN 978-80-87271-87-2.

MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do studia vizuální kultury, In: Umělec 2/2001.

Hodnoticí metody a kritéria

Plná účast, předložení závěrečného projektu

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů