Základy programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373ZP Z 2 2PT anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti porozumí základním pojmům programování ve dvou různých formách programovacího jazyka a ve druhém a třetím ročníku budou moci postoupit do umělecky zaměřených kurzů programování.

Forma studia

Přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Úvod do programování pomocí dvou softwarových prostředí: Python a MAX (Cycling ‘74). Tyto dvě aplikace, jeden jazyk skriptovací / programovací a druhý objektově orientovaný, budou použity k vysvětlení základních koncepcí programování.Tento úvod poskytne studentovi dostatečné základní znalosti pro absolvování pokročilejších kurzů programování přímo souvisejících s jejich uměleckou praxí.

Tematické okruhy:

●Programovací prostředí

●Algoritmy

●Základní syntaxe

●Typy dat

●Třídy

●Proměnné

●Podmíněné

●Základní operátory

●Rozhodování

●Smyčky

●Pole

●Řetězce

●Funkce

●Soubor I / O

Studenti si procvičí výše uvedené koncepty v týdenních cvičeních.

Doporučená nebo povinná literatura

MATTHES, Eric. Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming. San Francisco: No Starch Press, 2015. 560 s. ISBN 978-1593276034.

CYCLING ‘74 online MAX tutorials https://docs.cycling74.com/max8/tutorials/00_maxindex

CYCLING ‘74 online getting started with MAX https://cycling74.com/get-started

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se jednotlivá týdenní cvičení.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů