Základy programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373ZP Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti porozumí základním pojmům, koncepcím a postupům programování.

Forma studia

Cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Úvodní kurz programování. Základní koncepce a postupy budou objasněny na jazyce Python. Tento úvod poskytne dostatečné základní znalosti pro absolvování pokročilejších kurzů programování přímo souvisejících s jejich uměleckou praxí. V průběhu kurzu se studenti a studentky seznámi se základními pojmy, metodami a koncepty, jako jsou proměnné, pole, podmínky, smyčky, funkce a další.

Doporučená nebo povinná literatura

MATTHES, Eric. Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming. San Francisco: No Starch Press, 2015. 560 s. ISBN 978-1593276034.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, samostatně zpracované zadání

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů