Diplomový seminář Bc 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSB2 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anežka BARTLOVÁ

Obsah

Seminář je určen těm, kteří se chystají na psaní diplomové práce, a zajímá je, jaké metodologické postupy se nabízejí, které metody jsou vhodné pro specifická témata, jak přistupovat ke zpracování vlastního uměleckého výzkumu. Vedle toho se seminář zaměří i na jednoduché návody a tipy pro samotné psaní, ukáže, jaký je rozdíl mezi fakty a informacemi a co je to interpretace. Důležitou součástí je procvičení práce se zdroji a konzultace jejich vyhledávání.

Seminář bude také obsahovat individuální konzultace výzkumného plánu a pokusí se nasměrovat studující k vhodným odborníkům a odbornicím, jejichž specializace se hodí individuálním konzultacím témat.

Tématické okruhy:

●úvod, představení dosavadní práce studentů a studentek a témat diplomních prací, jak identifikovat vlastní relevantní výzkumné téma a jak výzkumné teze.

●výzkum: co to je? - příklady uměleckého výzkumu,, příklady teoretického výzkumu, strukturace a rozvržení průběhu práce, jak si udělat realistický plán výzkumu

●metody výzkumu a psaní I. // antropologické metody, vizuální studia, úskalí sociologických přístupů

●metody výzkumu a psaní II. // historické metody, diskurzivní analýza,

●co je to pramen, jak je vyhledávat, co je to informace a jak se z ní stane fakt,

● co je to plagiát, jak najdeme zdroje, které jsou pro nás důležité a relevantní, co je to interpretace a jak s ní dále pracovat? Jak pracovat s citačním systémem, ilustrací a bibliografií.

●seminář bude doplněn silnou praktickou částí s cílem naučit dovednosti psaní závěrečné práce: např. navrhněte/designujte si vlastní výzkum vázaný na závěrečnou kvalifikační práci a představte, jak v něm budete postupovat, jak utvořit návaznost logickou argumentací atd.

Výsledky učení

Cílem semináře je příprava výzkumného plánu, příprava struktury diplomové práce a aplikace. Studující si odnesou kompetence potřebné k sepsání bakalářské diplomové práce.

Předpoklady a další požadavky

žádné nesjou stanoven

Literatura

URBAN Marek, Kvalitatívný výskum vo svete umenia, Bratislava 2020.

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada; sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

GREETHAM, Bryan. How to Write Your Undergraduate Dissertation. 3rd Edition London: Palgrave Macmillan, 2019. 416 s. ISBN 978-0230218758.

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8.

STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. V Praze: Scriptorium, 2014. 449 s. ISBN 978-80-87271-87-2.

MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do studia vizuální kultury, In: Umělec 2/2001.

Hodnoticí metody a kritéria

Seminář je hodnocen na základě prezentace na hodinách a aktivní účasti v diskusi.

pro úspěšné zvládnutí kurzu jsou povoleny maximálně 3 absence, pokud víte, že budete mít větší absenci, konzultujte situaci včas s vyučující, zpětně není možné prominout neúčast. Předpokladem atestace je předložení jedné kapitoly bakalářské diplomové práce a úspěšné absolvování závěrečné skupinové prezentace (tzv. „kontroly rozpracovanosti“).

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 423
Učebna CAS 423

(Lažanský palác)
BARTLOVÁ A.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:20–18:55 Anežka BARTLOVÁ Učebna CAS 423
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů