Diplomový seminář Bc 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSB2 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je příprava výzkumného plánu, příprava struktury diplomové práce a aplikace. Studenti si odnesou kompetence potřebné k sepsání bakalářské diplomové práce.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné nesjou stanoven

Obsah kurzu

Seminář je určen těm, kteří se chystají na psaní diplomové práce, a zajímá je, jaké metodologické postupy se nabízejí, které metody jsou vhodné pro specifická témata, jak přistupovat ke zpracování vlastního uměleckého výzkumu. Vedle toho se seminář zaměří i na jednoduché návody a tipy pro samotné psaní, ukáže, jaký je rozdíl mezi fakty a informacemi a co je to interpretace. Důležitou součástí je procvičení práce se zdroji a konzultace jejich vyhledávání.

Seminář bude také obsahovat individuální konzultace výzkumného plánu a pokusí se nasměrovat studenty k vhodným pedagogům, jejichž specialismus se hodí individuálním studentským tématům.

Tématické okruhy:

●úvod, představení dosavadní práce studentů a studentek a témat diplomních prací, jak identifikovat vlastní relevantní výzkumné téma a jak výzkumné teze.

●výzkum: co to je? - příklady uměleckého výzkumu (Tomáš Uhnák, John Hill, Pavel Sterec, Isabela Grosseová, Pavla Sceranková + zahraniční příklady), příklady teoretického výzkumu, strukturace a rozvržení průběhu práce, jak si udělat realistický plán výzkumu

●metody výzkumu a psaní I. // antropologické metody, vizuální studia

●metody výzkumu a psaní II. // historické metody, diskurzivní analýza

●metody výzkumu a psaní III. // sociologické metody, role filozofie

●co je to pramen, jak je vyhledávat, co je to informace a jak se z ní stane fakt, co plagiát, jak najdeme zdroje, které jsou pro nás důležité a relevantní, co je to interpretace a jak s ní dále pracovat? Jak pracovat s citačním systémem, ilustrací a bibliografií.

●seminář bude doplněn silnou praktickou částí s cílem naučit dovednosti psaní závěrečné práce: např. navrhněte/designujte si vlastní (imaginární, abstraktní) výzkum a představte, jak byste v něm postupovali, jak utvořit návaznost logickou argumentací atd.

Doporučená nebo povinná literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada; sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

GREETHAM, Bryan. How to Write Your Undergraduate Dissertation. 3rd Edition London: Palgrave Macmillan, 2019. 416 s. ISBN 978-0230218758.

https://www.macmillanihe.com/page/detail/How-to-Write-Your-Undergraduate-Dissertation/?K=9781352005226

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8.

STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. V Praze: Scriptorium, 2014. 449 s. ISBN 978-80-87271-87-2.

MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do studia vizuální kultury, In: Umělec 2/2001.

Hodnoticí metody a kritéria

Seminář je hodnocen na základě prezentace na hodinách a aktivní účasti v diskusi.

Minimálně 50% docházky.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů