Filmové cvičení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373FC Z 3 24 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Základní filmové cvičení uvádějící studenty a studentky do praxe tvorby audiovizuálního díla. Jeho cílem je získání základních profesních zkušeností a profesních návyků.

Forma studia

Samostatná práce, cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Studenti a studentky v průběhu kurzu realizují krátké filmové cvičení pod vedením lektora. Prostřednictvím modelového zadání získají základní profesní zkušenosti s tvorbou audiovizuálního díla. V půběhu práce se seznámí s přípravnou natáčení, realizační fází – základy práce s kamerou, záznamem a postprodukcí zvuku. Výsledkem cvičení je samostatně realizované dílo délce 3-5 minut.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnoceno je zvládnutí řemeslných postupů, schopnost porozumět a realizovat dílo dle oborových standardů, samostatnost a dokončenost práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů