Praxe audiovize - Bc - CAS

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
373CC1 Creative Coding 1
 
anglicky Z 1 2ST Předmět není vypsán
373CC2 Creative Coding 2
 
anglicky Z 1 2ST Předmět není vypsán
373CAT1 Cvičení z audiovizuální techniky 1
 
česky Z 1 25CS Předmět není vypsán
373CAT2 Cvičení z audiovizuální techniky 2
 
česky Z 1 25CS Předmět není vypsán
373CAT3 Cvičení z audiovizuální techniky 3
 
česky Z 1 25CS Předmět není vypsán
373CAT4 Cvičení z audiovizuální techniky 4
 
česky Z 1 25CS Předmět není vypsán
373CAT5 Cvičení z audiovizuální techniky 5
 
česky Z 1 25CS Předmět není vypsán
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
101KPEA2 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
373NSON1 NARRA - Struktury Otevřené narace v teorii a praxi 1
 
anglicky Z 2 4ST Předmět není vypsán
373SD3 Semestrální dílo 3
 
česky Z 4 100CS Předmět není vypsán
373TPS Theory and Practice of Sound for Moving Images
 
anglicky Z 2 28SS Předmět není vypsán
312VPH Vývoj počítačových her
 
česky ZK 6 46PS+90CS Předmět není vypsán
101UMAX Úvod do programování MAX
 
anglicky, česky Z 1 1PT+1CT Z 1 1PT+1CT Předmět není vypsán