Praxe audiovize - Bc - CAS

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
373CRC1 Creative Coding 1 anglicky Z 2 2ST zimní
373CRC2 Creative Coding 2 anglicky
10:00–15:00
Učebna TR-336
Z 2 2ST letní
373CAT1 Cvičení z audiovizuální techniky 1 česky Z 1 25CS letní
373CAT2 Cvičení z audiovizuální techniky 2 česky Z 1 25CS letní
373CAT3 Cvičení z audiovizuální techniky 3 česky Z 1 25CS letní
303DJ1 Dialogické jednání 1 česky Z 1 18SS zimní
303DJ2 Dialogické jednání 2 česky Po
09:50–12:15
Učebna 2 (FAMU)
Z 1 18SS letní
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 4DT zimní
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2 česky
12:45–16:00
Institut intermédií - Dejvice
ZK 3 4DT letní
373KO Kompozice obrazu česky Út
18:10–19:45
Učebna CAS 428
Z 3 24SS letní
373KOD1 Konzultační dílna CAS 1 česky Z 1 12DS zimní i letní
373KDAP1 Konzultační dílna audiovizuální postprodukce 1 česky Po
09:30–11:00
Učebna CAS 428
Z 1 12SS letní
373GIS Maps & Dreams - Art & GIS
 
anglicky Z 2 2ST letní Předmět není vypsán
373PEPB Pedagogická praxe CAS BC česky Z 2 50P zimní i letní
373PSMI Practice of Sound for Moving Image
 
anglicky Z 2 24SS letní Předmět není vypsán
373PRAX Praxe v AV instituci česky Z 1 30S zimní i letní
101UMAX Úvod do programování MAX
 
anglicky, česky Z 1 1PT+1CT zimní i letní Předmět není vypsán