Blok technických cvičení 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV6 Z 3 5CT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Studenti se naučí samostatně interpretovat skutečnost, oživit ji osobním vkladem a zprostředkovat ji druhým.
  2. Studenti se naučí, jak transformovat datové soubory na srozumitelnější vjemy.
  3. Studenti jsou schopni míchat zvuk svých mediálních projektů pomocí zvukových pluginů.

Forma studia

Série praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 3. ročníku.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby. Studenti se mají stát samostatnými, co se týče rozvoje myšlenky, jejího rozpracování, samotné produkce, střihové skladby, masteringu, možností prezentace, tvorby synopse a anotace a archivování svých audiovizuálních děl na poli audiovizuálních médií.

  1. Cvičení místa a paměti přednáší Ondřej Vavrečka

Navazuje na cvičení „Potřebuji vám ukázat toto“ (první ročník) a „Pojďme zde dělat a natočit toto“ (druhý ročník), které se zaměřují na praktickou kompozici a dramaturgii. Cílem cvičení je vyjít do terénu a najít konkrétní místo, které se váže se světovou nebo s českou anebo s lokální nebo se subjektivní historií. Poté student provede výzkum paměťových stop na místě a stop, archivů, svědků apod., které se k místu váží. Ve třetí fázi vytvoří krátký film libovolné avšak místu adekvátní formy. Ve cvičení se klade důraz na schopnost samostatně interpretovat skutečnost, oživit ji osobním vkladem, péčí a vášní a zprostředkovat toto druhým. Metodologie: Mnémosyné (Aby Warburg). Kurz je rozložený do dvou semestrů, zimního a letního. Výsledek cvičení: video/film 4-9 min.

  1. Datové struktury lidskými smysly

Transformace strojem čitelných dat do podoby čitelné člověku. Seznámení se s možnostmi interpretace volně dostupných dat. Vytvoření softwarového nebo hardwarového interface, které rozšiřují pole lidských smyslů. Vizuální, fónické, chuťové, haptické, olfaktické a další interpretace skutečnosti.

  1. Mix zvuku a mastering přednáší: Sara Pinheiro

Prohloubení postprodukční studiové práce se zvukem. Pluginy používané při mixu zvuku (ekvalizér, reverb atd.) a především pluginy používané na konci zvukového postprodukčního řetězce: maximizér, ovládání hlasitosti, spektrální analýza zvuku atd.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní opora 6 bloku technického cvičení CAS 6: http://cas.famu.cz/wiki/doku.php?id=studijni_opora_6_bloku_technickeho_cviceni_cas_6

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je atestován na základě dostatečné docházky, písemného testu a/nebo samostatně realizovaného projektu, který dle zadání bude rekapitulovat všechna probíraná témata.

Splnění zadaného praktického úkolu plus video/film 4-9 min

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů