Cvičení z audiovizuální techniky 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373CAT3 Z 1 25 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 6 až 11 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je získání zkušeností týmové práce při tvorbě audiovizuálního díla.

Forma studia

Cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Studenti a studentky v rámci předmětu formou autorské spolupráce realizují významnou část školního díla jiného tvůrce – například jako členové štábu, spolupracují na zvukové, obrazové, či jiné výtvarné podobě díla, a pod. Možnosti atestace je doporučeno předem prodiskutovat s garantem předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

studenta či studentky pro dílo, vyjádření časové investice a rozashu spolupráce. Atestaci lze udělit pouze za významný autorský vklad do díla jiného tvůrce či tvůrkyně, např. za kameru, zvukový design, scénografii, výtvarné řešení, animaci, vývoj software, 3D modelování a pod. Atestaci lze udělit v každém ročníku pouze 1x. Atestaci nelze udělit za asistentskou praxi (např. asistent kamery, režie, produkce, skript, a pod.).

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů