Bakalářské dílo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BAD ZK 8 200CS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je realizace bakalářského díla - audiovizuální dílo, instalace, zvukové dílo - které završuje bakalářské studium.

Zadání projektu vychází z průběžné práce v dílně, příp. koreluje s projektem teoretické bakalářské práce. Projekt by měl odrážet základní naučené technické dovednosti a teoretické schopnosti, které student nabyl během bakalářského studia. Ve tvorbě díla se klade důraz na schopnost samostatně přemýšlet a tvořit a dovést toto dílo do hotového, uzavřeného, osobitě zpracovaného tvaru. Jelikož dílo uzavírá 3letý běh studia, mělo by svou závažností přesahovat klauzurní práce 1. a 2. ročníku.

Forma studia

Cvičení - Obhajoba bakalářského díla.

Předpoklady a další požadavky

Student musí mít absolvované veškeré předměty bakalářského programu.

Obsah kurzu

Závěrečný tvůrčí projekt bakalářského studia. Student realizuje své bakalářské dílo a prokazuje nabyté řemeslo i tvůrčí schopnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Dle povahy díla.

Výnosy rektora a další odkazy shrnující vše k formální stránce bakalářských prací:

http://www.amu.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-prace//

Linky na užitečné bibliografické a textové databáze:

http://www.famu.cz/knihovna-famu-a-dalsi-informacni-baze/zdroje-na-internetu/

Umberto Eco: Jak napsat diplomovou práci, Votobia Olomouc 1997

Jadviga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, SLON Praha 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Průběžná seminární konzultace v rámci dílny se závěrečným kolokviálním zhodnocením. Kredity jsou uděleny na základě obhajoby bakalářského díla.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů