Bakalářské dílo

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BAD zkouška 8 200 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 50 až 90 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK

Obsah

Závěrečný tvůrčí projekt bakalářského studia. Student realizuje své bakalářské dílo a prokazuje nabyté řemeslo i tvůrčí schopnosti.

Výsledky učení

Cílem cvičení je realizace bakalářského díla - audiovizuální dílo, instalace, zvukové dílo - které završuje bakalářské studium.

Zadání projektu vychází z průběžné práce v dílně, příp. koreluje s projektem teoretické bakalářské práce. Projekt by měl odrážet základní naučené technické dovednosti a teoretické schopnosti, které student nabyl během bakalářského studia. Ve tvorbě díla se klade důraz na schopnost samostatně přemýšlet a tvořit a dovést toto dílo do hotového, uzavřeného, osobitě zpracovaného tvaru. Jelikož dílo uzavírá 3letý běh studia, mělo by svou závažností přesahovat klauzurní práce 1. a 2. ročníku.

Předpoklady a další požadavky

Student musí mít absolvované veškeré předměty bakalářského programu.

Literatura

Dle povahy díla.

Výnosy rektora a další odkazy shrnující vše k formální stránce bakalářských prací:

http://www.amu.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-prace//

Linky na užitečné bibliografické a textové databáze:

http://www.famu.cz/knihovna-famu-a-dalsi-informacni-baze/zdroje-na-internetu/

Umberto Eco: Jak napsat diplomovou práci, Votobia Olomouc 1997

Jadviga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, SLON Praha 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Průběžná seminární konzultace v rámci dílny se závěrečným kolokviálním zhodnocením. Kredity jsou uděleny na základě obhajoby bakalářského díla.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů