Blok technických cvičení 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV3 Z 3 5CT česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

1. 2. Porozumění principům a použití základního grafického designu v elektronických dokumentech.

  1. Používání tříkamerového natáčení s živým střihem. Zkušenosti se spoluprací.
  2. Zvýšená všímavost ohledně lidí, míst, věcí a aktivit, které tvoří náš svět. Schopnost uspořádat tento svět do narativních rámců

Forma studia

Série praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 2. ročníku.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby. Studenti se mají stát samostatnými, co se týče rozvoje myšlenky, jejího rozpracování, samotné produkce, střihové skladby, masteringu, možností prezentace, tvorby synopse a anotace a archivování svých audiovizuálních děl na poli audiovizuálních médií.

  1. Grafický design v elektronickém prostředí přednáší Martin Blažíček

Grafická kompozice, Adobe Photoshop. Vrstvy, objekty, bitmapy a vektory, práce s barvami.

Cvičení: Grafická kompozice.

  1. Design interaktivního dokumentu přednáší Martin Blažíček

Základní prvky HTML5/CSS dokumentů s prvky javascriptu. Design a interakce.

Cvičení: Elektronický dokument s prvky interakce.

  1. Cvičení v televizním ateliéru přednáší Ondřej Vavrečka

Cvičení “Pojďme zde dělat a natočit toto”. Seznámení s ateliérem, vybaveným tříkamerovým systémem určeným pro živý střih. Navazuje na cvičení prvního ročníku “Potřebuji vám ukázat toto”. Ve cvičení jde o to, aby studenti byli schopní vytvořit funkční tým, který je schopný spolupráce – to je onen imperativní plurál v názvu tohoto cvičení. Každý student zaujme jak roli kameramana, tak roli režiséra, i roli střihače živého záznamu. Důraz je kladen jak na vytvoření samotného prostředí a akce (=”dělat“), tak na schopnosti toto zaznamenat (= “natočit”). Studenti mohou buď pracovat každý na svém projektu (ovšem ve společné ateliérové architektuře) nebo celý ročník pracuje na jednom společném projektu. Studenti jsou kompletními autory celého díla. Výstup: video o délce 2-12 min.

  1. Percepce a fenomenologie přednáší Ondřej Vavrečka.

Cvičení pozorování, poslouchání, popis.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní opora 3 bloku technického cvičení CAS 3: http://cas.famu.cz/wiki/doku.php?id=studijni_opora_3_bloku_technickeho_cviceni_cas_3

LEFEBVRE, Henri, Rhythmanalysis. Space, Time and Everyday Life. London: Continuum, 2004. 128 s. ISBN 0-8264-7299-0

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na všech modulech, samostatně realizované projekty dle zadání pedagoga.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů