Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář_2020 – 2. ročník

Studijní obor: neurčen
Centrum audiovizuálních studií
Studijní program: Audiovizuální studia
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
373KLZK2 ZK 1 6CS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Audiovizuální seminář
 
373AS3 Z 1 2ST 373AS4 Z 1 2ST
Avantgardní a experimentální film 1
 
373FAE1 ZK 3 4PT Předmět není vypsán
Blok technických cvičení
 
373BTCV3 Z 3 5CT 373BTCV4 Z 3 5CT
Dějiny audiovizuálních teorií 1
 
373DFT1 ZK 3 12PS + 12SS Předmět není vypsán
Dialogické jednání
 
303DJ1 Z 1 18SS Předmět není vypsán 303DJ2 Z 1 18SS Předmět není vypsán
Dílna
 
373DIL3 Z 3 4DT 373DIL4 Z 3 4DT
Klauzurní práce
 
373KP2 Z 3 90CS
Konzultační dílna CAS 1
 
373KD1 Z 1 12DS Předmět není vypsán 373KD1 Z 1 12DS Předmět není vypsán
Pedagogická praxe CAS BC
 
373PPB Z 2 50P Předmět není vypsán 373PPB Z 2 50P Předmět není vypsán
Praxe v AV instituci
 
373PRAVI Z 4 100P Předmět není vypsán 373PRAVI Z 4 100P Předmět není vypsán
Semestrální dílo
 
373SD2 Z 4 100CS
Seminář audiovizuální analýzy
 
373SAVA ZK 3 2ST Předmět není vypsán
Výtvarné umění
 
373VU1 ZK 2 2PT 373VU2 ZK 2 2PT
Závěrečné soustředění v Poněšicích
 
373ZAS2 Z 3 30DS
3D pro uměleckou tvorbu
 
373TDUT1 Z 1 2DT 373TDUT2 ZK 1 2DT
Přehled dějin světové kinematografie
 
373DSVK3 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 17 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 7S
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU2 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Teorie audiovize - Bc - CAS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Praxe audiovize - Bc - CAS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Technologie a praxe audiovize - Bc - CAS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly CAS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 20 19
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 10 11
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Praxe audiovize - Bc - CAS [373PVBP]

PVB Bakalář 2020

Teorie audiovize - Bc - CAS [373PVBT]

PVB Bakalář 2020

Technologie a praxe audiovize - Bc - CAS [373TPAB]

PVA Bakalář 2020

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Dokumentární fotografie 1 (303DF1) PZ Absolventským výkonem
Dokumentární fotografie 2 (303DF2) PZ Absolventským výkonem
Seminář audiovizuální analýzy (373SAVA) PZ Bakalářskou prací
Metodologický seminář pro bakaláře (305SMS) PZ Bakalářskou prací
Fotografické cvičení 1 (303FOC1) PZ Absolventským výkonem
Fotografické cvičení 2 (303FOC2) PZ Absolventským výkonem
Game Engine pro uměleckou tvorbu 2 (373GE2) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 1 (373BTCV1) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 3 (373BTCV3) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 5 (373BTCV5) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 6 (373BTCV6) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (373KLZK1) PZ Absolventským výkonem
3D pro uměleckou tvorbu 2 (373TDUT2) PZ Absolventským výkonem
Diplomový seminář Bc (373DSB) PZ Bakalářskou prací
Intermediální tvorba a technologie 1 (373ITTE1) PZ Absolventským výkonem
Intermediální tvorba a technologie 2 (373ITTE2) PZ Absolventským výkonem
Bakalářské dílo (373BAD) PZ Absolventským výkonem
Dílna 1 (373DIL1) PZ Absolventským výkonem
Dílna 3 (373DIL3) PZ Absolventským výkonem
Dílna 4 (373DIL4) PZ Absolventským výkonem
Dílna 5 (373DIL5) PZ Absolventským výkonem
Dílna 6 (373DIL6) PZ Absolventským výkonem
Dílna 2 (373DIL2) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 4 (373BTCV4) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 2 (373BTCV2) PZ Absolventským výkonem
3D pro uměleckou tvorbu 1 (373TDUT1) PZ Absolventským výkonem
Game Engine pro uměleckou tvorbu 1 (373GE1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (373KLZK2) PZ Absolventským výkonem
Avantgardní a experimentální film 1 (373FAE1) ZT Dějiny audiovizuální tvorby (S373BDAVT)
Dějiny audiovizuálních teorií 1 (373DFT1) ZT
Dějiny nových médií 1 (373DNM1) ZT
Dějiny nových médií 2 (373DNM2) ZT
Přehled dějin české kinematografie 2 (373DCEK2) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 1 (373DSVK1) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 3 (373DSVK3) ZT
Imaginární světy 1 (373IS1) ZT Teorie audiovizuální tvorby (S373BTAVT)
Myšlení a média 1 (373MM1) ZT
Seminář audiovizuální analýzy (373SAVA) ZT
Seminář kurátorství a vystavování (373SKV) ZT
Umění pohyblivého obrazu (373UPO) ZT
Výtvarné umění 1 (373VU1) ZT
Výtvarné umění 2 (373VU2) ZT