Blok technických cvičení 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV2 Z 3 5CT česky letní

Garant předmětu

Eric ROSENZVEIG

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sara Patrícia DA SILVA PINHEIRO, Eric ROSENZVEIG, Ondřej VAVREČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby.

Forma studia

Série praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 1. ročníku.

Obsah kurzu

  1. Základy střihu

Skladebné cvičení. Výběr, pořadí záběrů a temporytmus ? interpretace a střih cizího hrubého materiálu. Praktické osvojení skladebného uvažování, úvod do střihového workflow. Software Final Cut Pro 6 nebo 7 či Avid Media Composer.

  1. Kamera a střih (klauzurní cvičení 2 ? ?Potřebuji vám sdělit toto?)

Cvičení slouží jako úvod do filmového jazyka. Student si připraví jednoduché téma, které ho osobně zajímá a o kterém by chtěl zpravit diváka užitím filmového vyjádření. Výsledným dílem by měl ukázat svou pozici k tématu, vytvořit sdělení užitím obrazové řeči. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla, tak na jeho schopnost komunikovat s druhými.

  1. WWW

Základní principy dokumentů v síti www, XHTML, jQuery, CSS.

Cvičení: Webová stránka

  1. Modulární programování

Úvod do interaktivních aplikací, přehled používaných modulárních prostředí.

Cvičení: Vizualizace zvuku (software PureData nebo Quartz Composer, dle pokročilosti Processing)

  1. Prostor Institutu intermédií, hra s možnostmi projekce

Student užije hotové cvičení Modulárního programování a fyzicky jej zakomponuje do prostoru či pomocí něj vytvoří interaktivní prostředí.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní opora 2 bloku technického cvičení CAS 2: http://cas.famu.cz/wiki/doku.php?id=studijni_opora_2_bloku_technickeho_cviceni_cas_2

RINEHART, Richard, IPPOLITO, Jon. Re-collection: Art, New Media, and Social Memory. Cambridge: Leonardo Series, MIT Press, 2014. 312 s. ISBN 978-0262027007

BACHELARD, Gaston, Poetika prostoru. Dolní Břežany: Malvern, 2009. 248 s. ISBN 978-80-86702-61-2

FULFORD, Jason, HALPERN, Gregory (eds.), The Photographer's Playbook: 307 Assignments and Ideas. New York: Aperture, 2014. 427 s. ISBN 978-1597112475

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je atestován na základě dostatečné docházky, písemného testu a/nebo samostatně realizovaného projektu, který dle zadání bude rekapitulovat všechna probíraná témata.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()
ROSENZVEIG E.
14:00–18:05
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–18:05 Eric ROSENZVEIG
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů