Blok technických cvičení 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV2 Z 3 5CT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby.

Forma studia

Série praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 1. ročníku.

Obsah kurzu

  1. Základy střihu

Skladebné cvičení. Výběr, pořadí záběrů a temporytmus ? interpretace a střih cizího hrubého materiálu. Praktické osvojení skladebného uvažování, úvod do střihového workflow. Software Final Cut Pro 6 nebo 7 či Avid Media Composer.

  1. Kamera a střih (klauzurní cvičení 2 ? ?Potřebuji vám sdělit toto?)

Cvičení slouží jako úvod do filmového jazyka. Student si připraví jednoduché téma, které ho osobně zajímá a o kterém by chtěl zpravit diváka užitím filmového vyjádření. Výsledným dílem by měl ukázat svou pozici k tématu, vytvořit sdělení užitím obrazové řeči. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla, tak na jeho schopnost komunikovat s druhými.

  1. WWW

Základní principy dokumentů v síti www, XHTML, jQuery, CSS.

Cvičení: Webová stránka

  1. Modulární programování

Úvod do interaktivních aplikací, přehled používaných modulárních prostředí.

Cvičení: Vizualizace zvuku (software PureData nebo Quartz Composer, dle pokročilosti Processing)

  1. Prostor Institutu intermédií, hra s možnostmi projekce

Student užije hotové cvičení Modulárního programování a fyzicky jej zakomponuje do prostoru či pomocí něj vytvoří interaktivní prostředí.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní opora 2 bloku technického cvičení CAS 2: http://cas.famu.cz/wiki/doku.php?id=studijni_opora_2_bloku_technickeho_cviceni_cas_2

RINEHART, Richard, IPPOLITO, Jon. Re-collection: Art, New Media, and Social Memory. Cambridge: Leonardo Series, MIT Press, 2014. 312 s. ISBN 978-0262027007

BACHELARD, Gaston, Poetika prostoru. Dolní Břežany: Malvern, 2009. 248 s. ISBN 978-80-86702-61-2

FULFORD, Jason, HALPERN, Gregory (eds.), The Photographer's Playbook: 307 Assignments and Ideas. New York: Aperture, 2014. 427 s. ISBN 978-1597112475

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je atestován na základě dostatečné docházky, písemného testu a/nebo samostatně realizovaného projektu, který dle zadání bude rekapitulovat všechna probíraná témata.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů