Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář_2020 – 1. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 373KLZK1 ZK 1 6CS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních 305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 20CS
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Audiovizuální seminář 373AS1 Z 1 2ST 373AS2 Z 1 2ST
Blok technických cvičení 373BTCV1 Z 3 5CT 373BTCV2 Z 3 5CT
Dějiny nových médií 373DNM1 ZK 3 4PT 373DNM2 ZK 3 4PT
Dílna 373DIL1 Z 3 4DT 373DIL2 Z 3 4DT
Klauzurní práce 373KP1 Z 3 90CS
Semestrální dílo 373SD1 Z 4 100CS
Umění pohyblivého obrazu 373UPO Z 2 2ST
Základy programování 373ZP Z 2 2PT
Závěrečné soustředění v Poněšicích 373ZAS1 Z 3 30DS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6PT 373DSVK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 26 24
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU1 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Teorie audiovize - Bc - CAS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Povinná praktická cvičení - Bc - CAS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů (maximálně 0)
Praxe audiovize - Bc - CAS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly CAS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Praxe audiovize - Bc - CAS [373PVBP]

PVB Bakalář 2020

Teorie audiovize - Bc - CAS [373PVBT]

PVB Bakalář 2020

Povinná praktická cvičení - Bc - CAS [373TPAB]

PVA Bakalář 2020

Tělesná výchova [703STV_2022]

703STV_2020 #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář audiovizuální analýzy (373SAVA) PZ Bakalářskou prací
Game Engine pro uměleckou tvorbu 2 (373GE2) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 1 (373BTCV1) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 3 (373BTCV3) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 6 (373BTCV6) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (373KLZK1) PZ Absolventským výkonem
3D pro uměleckou tvorbu 2 (373TDUT2) PZ Absolventským výkonem
Bakalářské dílo (373BAD) PZ Absolventským výkonem
Dílna 1 (373DIL1) PZ Absolventským výkonem
Dílna 3 (373DIL3) PZ Absolventským výkonem
Dílna 4 (373DIL4) PZ Absolventským výkonem
Dílna 5 (373DIL5) PZ Absolventským výkonem
Dílna 6 (373DIL6) PZ Absolventským výkonem
Diplomový seminář Bc 1 (373DSB1) ZT Bakalářskou prací
Diplomový seminář Bc 2 (373DSB2) ZT Bakalářskou prací
Blok technických cvičení 5 (373BTCV5) PZ Absolventským výkonem
Filmové cvičení (373FC) ZT Absolventským výkonem
Audiovizuální cvičení (373AC) ZT Absolventským výkonem
Ateliérové cvičení (373ATC) ZT Absolventským výkonem
Základy fotografie (373ZF) ZT Absolventským výkonem
Dílna 2 (373DIL2) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 4 (373BTCV4) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 2 (373BTCV2) PZ Absolventským výkonem
3D pro uměleckou tvorbu 1 (373TDUT1) PZ Absolventským výkonem
Game Engine pro uměleckou tvorbu 1 (373GE1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (373KLZK2) PZ Absolventským výkonem
Avantgardní a experimentální film 1 (373FAE1) ZT Dějiny audiovizuální tvorby (S373BDAVT)
Dějiny audiovizuálních teorií 1 (373DFT1) ZT
Dějiny nových médií 1 (373DNM1) ZT
Dějiny nových médií 2 (373DNM2) ZT
Přehled dějin české kinematografie 2 (373DCEK2) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 1 (373DSVK1) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 2 (373DSVK2) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 3 (373DSVK3) ZT
Imaginární světy 1 (373IS1) ZT Teorie audiovizuální tvorby (S373BTAVT)
Myšlení a média 1 (373MM1) ZT
Seminář audiovizuální analýzy (373SAVA) ZT
Seminář kurátorství a vystavování (373SKV) ZT
Umění pohyblivého obrazu (373UPO) ZT
Výtvarné umění 1 (373VU1) ZT
Výtvarné umění 2 (373VU2) ZT