Blok technických cvičení 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV5 Z 3 5CT česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Studenti se naučí používat základy zpracování 2D efektů ve svých mediálních projektech.
  2. Studenti si rozšíří své znalosti programování v prohlížeči pomocí porozumění Node. js.
  3. A, B. Percepce studentů se zvyšuje pomocí série cvičení. Toto zvýšené vnímání lze přímo aplikovat na řemeslo vytváření pohyblivého obrazu a zvukových děl.

Forma studia

Série praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 3. ročníku.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby. Studenti se mají stát samostatnými, co se týče rozvoje myšlenky, jejího rozpracování, samotné produkce, střihové skladby, masteringu, možností prezentace, tvorby synopse a anotace a archivování svých audiovizuálních děl na poli audiovizuálních médií.

  1. Základy vizuálních efektů přednáší Martin Blažíček

Praktické seznámení s prací s vizuálními efekty. 2D modelling a 3D modelling.

Cvičení: jednoduchá kompozice.

  1. Programování pomocí Node. js přednáší Martin Blažíček

3A. Percepce a fenomenologie přednáší Ondřej Vavrečka

Video kruh, společné ztělesnění, Rašomon efekt. Kolaborativní video/performance. Studenti si vyberou jednu myšlenku, slovo, gesto, pohyb apod. Jeden před druhým jej performují a vzájemně se přitom natáčejí. V jediném záběru vzniká kolektivní dramaturgie, kde každý v kolektivu je jak performerem tak tím, kdo performance vidí a zaznamenává. Já jsem ty a ty jsi já.

3B. Percepce a fenomenologie přednáší Ondřej Vavrečka & Eric Rosenzveig

Katalyzování dynamismu / zanechávání stop. Nic se nesmí přidat ani ubrat z určené „příběhové zóny“.

Kompozice záběru: ztělesnění myšlenky rámem a časovým rámcem. Pohyb kamery a střihová kompozice různých funkcí: continuity editing, rozlučovací funce, víceperspektivnost apod. Práce jednak na (A) společném jednak na (B) samostatném díle

Doporučená nebo povinná literatura

FULFORD, Jason, HALPERN, Gregory eds.,The Photographer’s Playbook, 307 Assignments and Ideas. New York: Aperture. 440 pages. ISBN 978-1-59711-247-5

Studijní opora 5 bloku technického cvičení CAS 5: http://cas.famu.cz/wiki/doku.php?id=studijni_opora_5_bloku_technickeho_cviceni_cas_5

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na všech modulech, samostatně realizované projekty dle zadání pedagoga.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů