Ateliérové cvičení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373ATC Z 2 12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem kurzu je osvojení základních dovedností při natáčení v prostředí atrelieru se záznamem na více kamer. Studenti a studentky budou připraveni na realizaci vlastních projektů zaznamenávaných v reálném čase více kamerami, dokáží připravit scénu, vhodně zvolit úhly kamer a záběrování tak, aby vytvořili vhodné skladebné návaznosti.

Forma studia

Cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Studenti a studentky během kurzu realizují v prostředí atelieru krátkou hereckou etudu se třemi postavami. Jevištní akce a dialogy jsou předem dány (ve spolupráci s DAMU). Během cvičení je využito živého střihu a snímání na tři kamery. Natáčení předchází rozmístění kamer, příprava záběrování, úprava světla a zkoušky. Studijní skupina během cvičení společně pod vedením lektora realizuje jedno audiovizální dílo.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Společně dokončené audiovizuální dílo v atelieru, aktivní účast.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů