Blok technických cvičení 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV4 Z 3 5T česky letní

Garant předmětu

Eric ROSENZVEIG

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK, Sara Patrícia DA SILVA PINHEIRO, Eric ROSENZVEIG, Ondřej VAVREČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby.

Forma studia

Forma obecné explikace následovaná aktivní
, dialogickou prací u počítače na základě konkrétních materiálů a příkladů.

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 2. ročníku.

Obsah kurzu

  1. Interaktivita ? physical computing za pomocí karty Arduino

Úvod od physical computing, užití karty Arduino.

Úvod do software MaxMSP či PuraData.

Studenti mohou pracovat individuálně nebo ve skupině na jednom společném projektu, v jehož rámci postaví počítačem řízený artefakt za užití mikrokontroleru Arduino. V projektu je klíčová adekvátnost sestaveného přístroje vzhledem k ideji, ke které by měl směřovat, a k podmínkám, ve kterých bude pracovat, jeho funkčnost v reálném čase a celková spolehlivost.

  1. Video mapping ? (6 týdnů), 4+6+4+6+4+6 hod. ? Martin Blažíček

Cílem předmětu je praktické osvojení tvůrčích principů mapované projekce, tj. projekce na architektonický povrch. Studenti se během kurzu seznámí se základními principy a nástroji pro mapování projekcí. Absolventi kurzu zvládnou produkční přípravu mappingu, dokáží samostatně realizovat všechny fáze tvorby mapované projekce: příprava animačních podkladů, korekce geometrie, instalace projekce. Je předpokládána základní znalost práce s grafikou a videem (Adobe Photoshop, Adobe AfterEffects, Final Cut Pro)

Doporučená nebo povinná literatura

http://cas.famu.cz/wiki/index.php/blok

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je atestován na základě dostatečné docházky, písemného testu a/nebo samostatně realizovaného projektu, který dle zadání bude rekapitulovat všechna probíraná témata.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()
ROSENZVEIG E.
14:00–18:05
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–18:05 Eric ROSENZVEIG
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů