Blok technických cvičení 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV4 Z 3 5CT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

  1. Ovládání filmové barevné korekce.
  2. Studenti se naučí vytvořit zvukový design, sestříhat a smíchat zvuk jako přípravu pro vlastní filmové a video projekty.
  3. Studenti jsou seznámeni s principy a syntaxí kódování HTML5 a CSS.
  4. Studenti jsou seznámeni s principy a základním použitím senzorů, výpočtů, hardwarového hackingu a otevřeného softwaru.

Forma studia

Série praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 2. ročníku.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby. Studenti se mají stát samostatnými, co se týče rozvoje myšlenky, jejího rozpracování, samotné produkce, střihové skladby, masteringu, možností prezentace, tvorby synopse a anotace a archivování svých audiovizuálních děl na poli audiovizuálních médií.

  1. Barevné korekce přednáší Ondřej Vavrečka

Studenti se naučí základní práci s barevnými korekcemi v softwaru DaVinci Resolve: import filmu, korekce, export. Cvičení: každý student na hodinu přinese film, který obarví

  1. Technika a estetika zvuku přednáší Sara Pinheiro

Studentům je přidělen krátký neozvučený film (hraný, animace, videoart apod.). Cílem je tvořivé a technicky správně provedené ozvučení (sound design) tohoto filmu přičemž výuka je zaměřena na střih a mix zvuku. Ekvalizace, komprese, odstranění šumu, reverb.

  1. Pokročilé programování přednáší Martin Blažíček

Pokračování kurzu „Design interaktivního dokumentu“, ve kterém je prohlubována znalost syntaxe jazyka, knihoven, ovladačů atd. Základní prvky HTML5/CSS dokumentů s prvky javascriptu, design a interakce.

Cvičení: Elektronický dokument s prvky interakce.

  1. Nová média: interaktivita a physical computing přednáší Michal Kindernay & Jakub Hybler

Úvod do senzorické a procesuální interaktivity a bastlení. V rámci dílny se studenti seznámí se základními způsoby propojení senzorů s počítačovým prostředím.

Cvičení: cílem je vytvoření jednoduché instalace či procesuálního „díla“ interagujícího s bezprostředním okolím. Software: Pure Data či MAX + OpenSource software.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní opora 4 bloku technického cvičení CAS 4: http://cas.famu.cz/wiki/doku.php?id=studijni_opora_4_bloku_technickeho_cviceni_cas_4

COLLINS, Nicolas. Handmade Electronic Music: The Art of Hardware Hacking. Cambridge: MIT, 2006. 246 s. ISBN 978-0415975926. https://www.nicolascollins.com/texts/originalhackingmanual.pdf

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je atestován na základě dostatečné docházky, písemného testu a/nebo samostatně realizovaného projektu, který dle zadání bude rekapitulovat všechna probíraná témata.

Splnění zadaného praktického úkolu plus vytvořit a naprogramovat interaktivní senzorové zařízení.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů