Blok technických cvičení 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV4 Z 3 5CT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby.

Forma studia

Série praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 2. ročníku.

Obsah kurzu

  1. Interaktivita ? physical computing za pomocí karty Arduino

Úvod od physical computing, užití karty Arduino.

Úvod do software MaxMSP či PuraData.

Studenti mohou pracovat individuálně nebo ve skupině na jednom společném projektu, v jehož rámci postaví počítačem řízený artefakt za užití mikrokontroleru Arduino. V projektu je klíčová adekvátnost sestaveného přístroje vzhledem k ideji, ke které by měl směřovat, a k podmínkám, ve kterých bude pracovat, jeho funkčnost v reálném čase a celková spolehlivost.

  1. Video mapping ? (6 týdnů), 4+6+4+6+4+6 hod. ? Martin Blažíček

Cílem předmětu je praktické osvojení tvůrčích principů mapované projekce, tj. projekce na architektonický povrch. Studenti se během kurzu seznámí se základními principy a nástroji pro mapování projekcí. Absolventi kurzu zvládnou produkční přípravu mappingu, dokáží samostatně realizovat všechny fáze tvorby mapované projekce: příprava animačních podkladů, korekce geometrie, instalace projekce. Je předpokládána základní znalost práce s grafikou a videem (Adobe Photoshop, Adobe AfterEffects, Final Cut Pro)

Doporučená nebo povinná literatura

http://cas.famu.cz/wiki/index.php/blok

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je atestován na základě dostatečné docházky, písemného testu a/nebo samostatně realizovaného projektu, který dle zadání bude rekapitulovat všechna probíraná témata.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů