Zjednodušený studijní plán Audiovizuální studia - bakalář_2020

Centrum audiovizuálních studií

Studijní program: Audiovizuální studia

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373AS1 Audiovizuální seminář 1 Z 1
373BTCV1 Blok technických cvičení 1 Z 3
373DNM1 Dějiny nových médií 1 ZK 3
373DIL1 Dílna 1 Z 3
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 ZK 3
373SD1 Semestrální dílo 1 Z 4
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize - Bc - CAS
výběr ze skupiny Povinná praktická cvičení - Bc - CAS
výběr ze skupiny Praxe audiovize - Bc - CAS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
373AS2 Audiovizuální seminář 2 Z 1
373BTCV2 Blok technických cvičení 2 Z 3
373DNM2 Dějiny nových médií 2 ZK 3
373DIL2 Dílna 2 Z 3
373KP1 Klauzurní práce 1 Z 3
373KLZK1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
373UPO Umění pohyblivého obrazu Z 2
373ZP Základy programování Z 2
373ZAS1 Závěrečné soustředění v Poněšicích 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize - Bc - CAS
výběr ze skupiny Povinná praktická cvičení - Bc - CAS
výběr ze skupiny Praxe audiovize - Bc - CAS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373TDUT1 3D pro uměleckou tvorbu 1 Z 1
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
373AS3 Audiovizuální seminář 3 Z 1
373BTCV3 Blok technických cvičení 3 Z 3
373DIL3 Dílna 3 Z 3
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
373SD2 Semestrální dílo 2 Z 4
373VU1 Výtvarné umění 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 20
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 ZK 3
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize - Bc - CAS
výběr ze skupiny Povinná praktická cvičení - Bc - CAS
výběr ze skupiny Praxe audiovize - Bc - CAS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373TDUT2 3D pro uměleckou tvorbu 2 ZK 1
373AS4 Audiovizuální seminář 4 Z 1
373BTCV4 Blok technických cvičení 4 Z 3
373DIL4 Dílna 4 Z 3
373KP2 Klauzurní práce 2 Z 3
373KLZK2 Klauzurní zkouška 2 ZK 1
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
373VU2 Výtvarné umění 2 ZK 2
373ZAS2 Závěrečné soustředění v Poněšicích 2 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 20
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373FAE1 Avantgardní a experimentální film 1 ZK 3
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize - Bc - CAS
výběr ze skupiny Povinná praktická cvičení - Bc - CAS
výběr ze skupiny Praxe audiovize - Bc - CAS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 20
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373AS5 Audiovizuální seminář 5 Z 1
373BTCV5 Blok technických cvičení 5 Z 3
373DIL5 Dílna 5 Z 3
373DSB1 Diplomový seminář Bc 1 Z 1
373GE1 Game Engine pro uměleckou tvorbu 1 Z 1
373IS1 Imaginární světy 1 ZK 2
373SD3 Semestrální dílo 3 Z 4
373SKV Seminář kurátorství a vystavování Z 2
Kreditů z povinných předmětů 17
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 ZK 3
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize - Bc - CAS
výběr ze skupiny Povinná praktická cvičení - Bc - CAS
výběr ze skupiny Praxe audiovize - Bc - CAS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373AS6 Audiovizuální seminář 6 Z 1
373BAD Bakalářské dílo ZK 8
373BTCV6 Blok technických cvičení 6 Z 3
373DIL6 Dílna 6 Z 3
373DSB2 Diplomový seminář Bc 2 Z 2
373GE2 Game Engine pro uměleckou tvorbu 2 ZK 1
373MM1 Myšlení a média 1 Z 2
373ZAS3 Závěrečné soustředění v Poněšicích 3 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 23
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373FAE1 Avantgardní a experimentální film 1 ZK 3
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize - Bc - CAS
výběr ze skupiny Povinná praktická cvičení - Bc - CAS
výběr ze skupiny Praxe audiovize - Bc - CAS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 20
Celkem kreditů za ročník 60