Zjednodušený studijní plán Audiovizuální studia - bakalář_2020

Centrum audiovizuálních studií

Studijní obor: neurčen
Studijní program: Audiovizuální studia

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373AS1 Audiovizuální seminář 1 Z 1
373BTCV1 Blok technických cvičení 1 Z 3
373DNM1 Dějiny nových médií 1 ZK 3
373DIL1 Dílna 1 Z 3
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 ZK 3
373PSVK1 Případové studie z historie vizuálních kultur 1 ZK 2
373SD1 Semestrální dílo 1 Z 4
703TVU1 Tělesná výchova - úvod Z 1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize CAS_2020
výběr ze skupiny Praxe audiovize CAS_2020
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_2020
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné_2020
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné_2020
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU_2020
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_2020
výběr ze skupiny Moduly CAS_2020
výběr ze skupiny Tělesná výchova_2020

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
373AS2 Audiovizuální seminář 2 Z 1
373BTCV2 Blok technických cvičení 2 Z 3
373DNM2 Dějiny nových médií 2 ZK 3
373DIL2 Dílna 2 Z 3
373KP1 Klauzurní práce 1 Z 3
373KLZK1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
373UPO Umění pohyblivého obrazu Z 2
373ZP Základy programování Z 2
373ZAS1 Závěrečné soustředění v Poněšicích 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize CAS_2020
výběr ze skupiny Praxe audiovize CAS_2020
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_2020
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné_2020
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné_2020
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU_2020
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_2020
výběr ze skupiny Moduly CAS_2020
výběr ze skupiny Tělesná výchova_2020

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373TDUT1 3D pro uměleckou tvorbu 1 Z 1
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
373AS3 Audiovizuální seminář 3 Z 1
373BTCV3 Blok technických cvičení 3 Z 3
373DIL3 Dílna 3 Z 3
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
373SD2 Semestrální dílo 2 Z 4
373VU1 Výtvarné umění 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 20
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 ZK 3
303DJ1 Dialogické jednání 1 Z 1
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
373PRAVI Praxe v AV instituci Z 4
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize CAS_2020
výběr ze skupiny Praxe audiovize CAS_2020
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_2020
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné_2020
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné_2020
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU_2020
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_2020
výběr ze skupiny Moduly CAS_2020
výběr ze skupiny Tělesná výchova_2020
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373TDUT2 3D pro uměleckou tvorbu 2 ZK 1
373AS4 Audiovizuální seminář 4 Z 1
373BTCV4 Blok technických cvičení 4 Z 3
373DIL4 Dílna 4 Z 3
373KP2 Klauzurní práce 2 Z 3
373KLZK2 Klauzurní zkouška 2 ZK 1
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
373VU2 Výtvarné umění 2 ZK 2
373ZAS2 Závěrečné soustředění v Poněšicích 2 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 19
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373FAE1 Avantgardní a experimentální film 1 ZK 3
303DJ2 Dialogické jednání 2 Z 1
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
373PRAVI Praxe v AV instituci Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize CAS_2020
výběr ze skupiny Praxe audiovize CAS_2020
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_2020
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné_2020
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné_2020
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU_2020
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_2020
výběr ze skupiny Moduly CAS_2020
výběr ze skupiny Tělesná výchova_2020
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 21
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373BTCV5 Blok technických cvičení 5 Z 3
373DIL5 Dílna 5 Z 3
373GE1 Game Engine pro uměleckou tvorbu 1 Z 1
373IS1 Imaginární světy 1 ZK 2
373SKV Seminář kurátorství a vystavování Z 2
Kreditů z povinných předmětů 11
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 ZK 3
303DJ1 Dialogické jednání 1 Z 1
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
373PRAVI Praxe v AV instituci Z 4
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize CAS_2020
výběr ze skupiny Praxe audiovize CAS_2020
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_2020
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné_2020
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné_2020
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU_2020
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_2020
výběr ze skupiny Moduly CAS_2020
výběr ze skupiny Tělesná výchova_2020
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373BAD Bakalářské dílo ZK 8
373BTCV6 Blok technických cvičení 6 Z 3
373DIL6 Dílna 6 Z 3
373DSB Diplomový seminář Bc Z 3
373GE2 Game Engine pro uměleckou tvorbu 2 ZK 1
373MM1 Myšlení a média 1 Z 2
373ZAS3 Závěrečné soustředění v Poněšicích 3 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 23
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373FAE1 Avantgardní a experimentální film 1 ZK 3
303DJ2 Dialogické jednání 2 Z 1
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
373PRAVI Praxe v AV instituci Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize CAS_2020
výběr ze skupiny Praxe audiovize CAS_2020
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_2020
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné_2020
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné_2020
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU_2020
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_2020
výběr ze skupiny Moduly CAS_2020
výběr ze skupiny Tělesná výchova_2020
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 26
Celkem kreditů za ročník 60