Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář_2020 – 3. ročník

Studijní obor: neurčen
Centrum audiovizuálních studií
Studijní program: Audiovizuální studia
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Avantgardní a experimentální film 1 373FAE1 ZK 3 4PT
Bakalářské dílo
 
373BAD ZK 8 200CS
Blok technických cvičení 373BTCV5 Z 3 5CT 373BTCV6 Z 3 5CT
Dějiny audiovizuálních teorií 1
 
373DFT1 ZK 3 12PS + 12SS Předmět není vypsán
Dialogické jednání
 
303DJ1 Z 1 18S Předmět není vypsán 303DJ2 Z 1 18S Předmět není vypsán
Dílna
 
373DIL5 Z 3 4DT 373DIL6 Z 3 4DT
Diplomový seminář Bc 373DSB Z 3 2ST
Game Engine pro uměleckou tvorbu 373GE1 Z 1 4SO 373GE2 ZK 1 4SO
Imaginární světy 1 373IS1 ZK 2 2PT
Konzultační dílna CAS 1 373KD1 Z 1 12DS 373KD1 Z 1 12DS
Myšlení a média 1
 
373MM1 Z 2 2ST
Pedagogická praxe CAS BC 373PPB Z 2 50P 373PPB Z 2 50P
Praxe v AV instituci 373PRAVI Z 4 100P 373PRAVI Z 4 100P
Seminář audiovizuální analýzy 373SAVA ZK 3 2ST
Seminář kurátorství a vystavování 373SKV Z 2 2ST
Závěrečné soustředění v Poněšicích
 
373ZAS3 Z 3 30DS
Minimální počet kreditů za semestr 11 23
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Teorie audiovize CAS_2020 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Praxe audiovize CAS_2020 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Technologie a praxe audiovize_2020 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova_2020 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyky FAMU - volitelné_2020
Tělesná výchova FAMU - volitelné_2020
Volitelné předměty FAMU_2020
Modulová výuka FAMU_2020
Moduly CAS_2020
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 11 23
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 19 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Dokumentární fotografie 1 (303DF1) PZ Absolventským výkonem
Dokumentární fotografie 2 (303DF2) PZ Absolventským výkonem
Seminář audiovizuální analýzy (373SAVA) PZ Bakalářskou prací
Metodologický seminář pro bakaláře (305SMS) PZ Bakalářskou prací
Fotografické cvičení 1 (303FOC1) PZ Absolventským výkonem
Fotografické cvičení 2 (303FOC2) PZ Absolventským výkonem
Game Engine pro uměleckou tvorbu 1 (373GE1) PZ Absolventským výkonem
Game Engine pro uměleckou tvorbu 2 (373GE2) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 1 (373BTCV1) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 2 (373BTCV2) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 3 (373BTCV3) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 4 (373BTCV4) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 5 (373BTCV5) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 6 (373BTCV6) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (373KLZK1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (373KLZK2) PZ Absolventským výkonem
3D pro uměleckou tvorbu 1 (373TDUT1) PZ Absolventským výkonem
3D pro uměleckou tvorbu 2 (373TDUT2) PZ Absolventským výkonem
Diplomový seminář Bc (373DSB) PZ Bakalářskou prací
Intermediální tvorba a technologie 1 (373ITTE1) PZ Absolventským výkonem
Intermediální tvorba a technologie 2 (373ITTE2) PZ Absolventským výkonem
Bakalářské dílo (373BAD) PZ Absolventským výkonem
Dílna 1 (373DIL1) PZ Absolventským výkonem
Dílna 2 (373DIL2) PZ Absolventským výkonem
Dílna 3 (373DIL3) PZ Absolventským výkonem
Dílna 4 (373DIL4) PZ Absolventským výkonem
Dílna 5 (373DIL5) PZ Absolventským výkonem
Dílna 6 (373DIL6) PZ Absolventským výkonem
Avantgardní a experimentální film 1 (373FAE1) ZT Dějiny audiovizuální tvorby (S373BDAT)
Dějiny audiovizuálních teorií 1 (373DFT1) ZT
Dějiny nových médií 1 (373DNM1) ZT
Dějiny nových médií 2 (373DNM2) ZT
Přehled dějin české kinematografie 2 (373DCEK2) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 1 (373DSVK1) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 3 (373DSVK3) ZT
Imaginární světy 1 (373IS1) ZT Teorie audiovizuální tvorby (S373BTAT)
Myšlení a média 1 (373MM1) ZT
Seminář audiovizuální analýzy (373SAVA) ZT
Seminář kurátorství a vystavování (373SKV) ZT
Umění pohyblivého obrazu (373UPO) ZT
Výtvarné umění 1 (373VU1) ZT
Výtvarné umění 2 (373VU2) ZT