Klauzurní zkouška 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373KLZK1 ZK 1 6CS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Klauzurní zkouška sestává z prezentace klauzurních prácí studenta, obhajoby formou kolokvia a následné diskuse nad dílem. Podmíkou přistoupení ke klauzurní zkoušce je splnění cvičení, která jsou uloženy v rámci realizační dílny.

Cílem je prohloubení znalostí a dovedností samostatnou tvorbou a prací nad vlastním tématem a využití zkušenosti nabytých během výuky. Student prokazuje, že je schopen postoupit do dalšího semestru. Komisionální hodnocení výsledků cvičení a aktivity v uplynulém semestru.

Forma studia

Klauzurní zkouška sestává z obhajoby předložených klausurních prací před komisí

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Klauzurní zkouška sestává z prezentace klauzurních prací studenta, obhajoby formou kolokvia a následné diskuze nad dílem.

Podmínkou přistoupení ke klauzurní zkoušce je splnění cvičení, která jsou studentovi uložena v rámci realizační dílny. V 1. ročníku jde o tři oddělená cvičení:

  1. Transpozice /Remediace

2a. Za fotografii: intermediální prohloubení fragmentu reprezentace reality (video, fotosérie nebo interaktivní dílo na základě fotografie / série fotografií)

2b. Inspirace textem - audiovizuální řešení epického nebo dramatického textu volná práce

  1. Video/film „Potřebuji vám ukázat toto“

Způsob prezentace děl zahrnuje širokou paletu možností: od tradiční filmové a video projekce, videoinstalace a fyzické instalace, přes zvukové umění a performance až k virtuálním způsobům prezentace. Je kladen důraz na volbu média, kontextu, ve kterém dílo působí, a volbu adekvátních výrazových prostředků. Důležitým aspektem je uzavřenost, hotovost prezentovaného díla, samostatnost jeho působení.

Doporučená nebo povinná literatura

Dle povahy práce

Hodnoticí metody a kritéria

Kredit je udělen za odevzdání a obhájení vlastní práce před pedagogy i studenty katedry

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů