Audiovizuální seminář 5

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373AS5 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK, Veronika KLUSÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače s tématy současného přemýšlení o audiovizuálních médiích prostřednictvím série přednášek hostujících pedagogů, teoretiků, kurátorů a umělců.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Předmět seznamuje posluchače s tématy týkajícími se situace současného umění s důrazem na audiovizuální a novomediální oblasti. Umění je zde vnímáno jako součást širšího celku vizuální kultury. Předmět je koncipován jako prostor pro diskuse s pozvanými umělci a dalšími odborníky z různých oborů, prostor pro poznávání významných AV děl, pro diskuse s pozvanými umělci a pro společnou četbu teoretických textů.

Audiovizuální seminář je prostorem pro setkávání a diskuse studentů všech ročníků oboru.

Seminář také využívá granty FAMU pro hostující zahraniční umělce a teoretiky - Open Eye apod.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Požadována je 75% účast na seminářích. Na závěr semestru student/ka odevzdá esej o délce min. 2 normostrany volně reflektující přednášku kteréhokoli z hostů.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
KLUSÁKOVÁ V.
19:00–20:35
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 19:00–20:35 Veronika KLUSÁKOVÁ Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů