Seminář kurátorství a vystavování

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SKV Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Hana JANEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JANEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studentky a studenty s s kontexty současné teorie vystavování výtvarného umění, včetně fotografie, videa a dalších forem pohyblivého obrazu a klíčovými kurátorskými osobnostmi světového a českého uměleckého světa.

Porozumění role kurátorství a jeho proměny v současném době.

Porozumění jednotlivých aspektů kurátorství od konceptu, výběru umělců, provedení, výstavní architektury, role umělecké kritiky a sociálních médií a závěrečné dokumentace

Diskutovat aktuální výstavní řešení navštívená během exkurzí.

Upozornit na možná technické postupy užívané ve výstavnictví.

Připravit studenty/ky na práci s jednotlivými složkami výstavní prezentace.

Forma studia

Návštěvy předem určených výstav, v doprovodu lektora a kurátora výstavy, a semináře jako reflexe exkurzí.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Cílem tohoto semináře je seznámit studenty a studentky s přístupy a strategiemi současného umění v institučních kontextech a představit klíčové figury, které se pohybují na české a mezinárodní umělecké scény přímým kontaktem s pražskými galeriemi a výtvarnými institucemi, kurátory a umělci. Výběr institucí bude reflektovat dění na současné umělecké scéně a soustředit se na současné teorie vystavování výtvarného umění, včetně fotografie, videa a dalších forem pohyblivého obrazu. Participující studenti a studentky budou reflektovat vybraná díla a kurátorské koncepty na základě přímého kontaktu, osobní zkušenosti, a výběru klíčových textů z teorie kurátorské praxe a prezentacích institučních kurátorů a kurátorek. Kurz si zároveň klade za cíl, aby studenti/ky získali základy praktických kurátorských dovedností.

Seminář se soustředí na

•Porozumění role kurátorství a jeho proměny v současné době.

•Porozumění jednotlivých aspektů kurátorství od konceptu, výběru umělců a umělkyň, provedení, výstavní architektury, role umělecké kritiky a sociálních médií a závěrečné dokumentace.

•Diskutovat aktuální výstavní řešení navštívená během exkurzí ve skupinové diskusi.

•Upozornit na možné technické postupy užívané ve výstavnictví.

•Připravit studenty/ky na práci s jednotlivými složkami výstavní prezentace a jejich schopnost se vyjadřovat, prezentovat a diskutovat současné umění jak ústně, tak písemně.

Týden 1:

Úvod a vysvětlení formátu kurzu a požadavků, 428 CAS, FAMU

Týden 2: Kurátorství 2.0

Co je to kurátorství ? Kurátorství je o výběru, ale jaký je rozdíl mezi kurátorským a uměleckým přístupem k umění a jak tento process ovlivňují současné technologie? Kurátor/ka, instituce a Instagram. Kurátorský mini-workshop.

Týden 3

Orient kurátor Michal Novotný

Coloredo Mansfeldský Palác

Týden 4:

Oreet Ashery kurátorka Edith Jeřábková

Kurzor Gallery

Barbora Švehláková

Jelení Gallery

Dukelských hrdinů, Prague 7

Týden 4:

Hunt Kastner Gallery, Drdova a litost

Bořivojova 85, Prague 3

http://huntkastner.com/

Týden 5:

428 CAS, FAMU

Seminář

Kurátorský koncept, výběr uměleckých děl dle konceptu a provedení výstavy.

Navigace, architektura a doprovodné aktivity výstavních projektů.

V tomto semináři také zreflektujeme výstavy a institutuce které jsme navštívili uměleckých děl a instituce. Diskuse a společné čtení vybraného textu z povinné četby.

Týden:

Gallery MeetFactory

Ke Sklárně 3213/15, Prague 5

Týden 6:

Fotograf Gallery

Jungmanova 7, Praha 1

https://fotografgallery.cz/en/

Týden 7:

Display

Dittrichova 9/337

www.display.cz

Týden 8:

Performativita a dokumentace. Dobré pravidlo vystavování a kurátorství zdůrazňuje, že dokumentace výstav je půlka práce. Jak zajistíme, aby si kurátorský projekt udržel viditelnost, a co je to performativita?

Týden 9:

Moving Image Department

National Gallery Prague

Veletržní palace, Dukelských hrdinů 47

Týden 10:

Futura

Holečkova

Týden 11:

INI Project / Prostor

Jeronýmova 88/9 (vstup. Husitská)

https://iniproject.org

Týden 12:

Ale co je ‘dobré’ umění? V tomto se zaměříme na roli umělecké kritiky v současném umění. Kdo rozhoduje o kvalitě umění, jsou to sběratelé, musea, umělecká kritika či samotní umělci ? Umělecká kritika, psaní o umění a recenze. Praktické cvičení, workshop psaní recenze a příprava na závěrečnou práci.

Týden 13

Prezentace vánoční kurátorská bonanza

Týdenní rozpis programu se může změnit, prosím zkontrolujte lokaci kurzu každý týden. Sylabus a list témat a četby se nachází na KOS a na Google Drive

https://drive.google.com/open?id=1D3AbYLQhkYVT5qnuNt1-f0Q-p-7xiOc6.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná četba

Nicholas Bourriard (2001): Postprodukce, Kosmas

Lucy Steeds (2015): Exhibition (Documents of Contemporary Art),Whitechapel

Hans Ulrich Obrist (2015): Ways of Curating, Penguin

Doporučená četba

Beryl Graham a Sarah Cook(2010) Rethinking Curating:Art After New Media https://mitpress.mit.edu/books/rethinking-curating

Paul O`neill, Lucy Steeds , Mick Wilson (2017): How Institutions Think: Between Contemporary Art and Curatorial Discourse, The MIT Press

Lenka Sýkorová: Nezávislé kurátorství ve volném čase

Romana Veselá ed: Pozice kurátor

Umělecké magazíny

České

Artalk.cz online

Flashart.cz v knihovně FAMU

Art&Antiques UMPRUM knihovna

Artycok.tv audiovizuální profily umělců a umělkyň, témata, rozhovory od cca 2005 do současnosti

Artlist.cz

seznamy českých a slovenských teoretiků a umělkyň:

Fotograf magazín: v knihovně FAMU

Zahraniční

e flux

Hyperallergic

Elephant

frieze.com

Mousse magazine AVU knihovna

White Review

Artforum

Art Monthly AVU knihovna

Afterall

Cabinet Magazine

Text zur Kunst

Dazed and Confused

Art Review

Vdrom.org internetové výstavy současného kvalitního uměleckého pohyblivého obrazu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení

Ústní prezentace

Součástí evaluace je krátká ústní prezentace (10 minut), témata, který studenti připravují pro vybraný závěrečný písemný úkol. Prezentace bude představena zbytku třídy v závěrečných dvou týdnech letního semestru a musí obsahovat vizuální část (např. Powerpoint)

Zápisník výstav

Částí kurzu je zápisník výstav, pro záznam krátkých popisů a reflexi navštívených výstav, prezentací a projektů (3 až 5 vět z každé návštěvy), který budete odevzdávat s písemnou prací, Toto slouží k rychlé reflexi a pomůže vám při psaní závěrečného textu.

Psaný úkol – Závěrečná písemná práce

Závěrečná písemná práce (recenze, návrh výstavy či tematického programu uměleckého pohyblivého obrazu, dle dohody s vyučující) se musí vztahovat k tématu či problému diskutovanému při návštevách výstav a seminářích. Je zásadní, aby text ukazoval schopnosti kontextualizovat umělecké práce, výstavy a kurátorské koncepty, se kterými byli studenti a studentky obeznámeny v průběhu semestru. Práce musí mít alespoň 4500 znaků-max. 9000 znaků, případně bibliografii a referenční poznámky.

Studenti a studentky mohou konzultovat jejich téma a osnovu či první verze jejich textu před tím, než ho podají k ohodnocení. Uzávěrka pro podání bude 10.ledna 2020.

Evaluace

Ústní prezentace 20%, Závěrečný písemný úkol 30%, Zápisník výstav 10%, a aktivní participace na diskusích a seminárních aktivitách 40%.

Poznámka

Týdenní rozpis programu se může změnit, prosím zkontrolujte lokaci kurzu každý týden. Sylabus a list témat a četby se nachází v KOSu a na Google Drive https://drive.google.com/open?id=1D3AbYLQhkYVT5qnuNt1-f0Q-p-7xiOc6.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 428
Učebna CAS 428

(Lažanský palác)
JANEČKOVÁ H.
12:20–13:55
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:20–13:55 Hana JANEČKOVÁ Učebna CAS 428
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů