Seminář kurátorství a vystavování

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SKV Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Hana JANEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JANEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem tohoto semináře je seznámit studenty a studentky s přístupy a strategiemi současného umění v institučních kontextech a představit klíčové figury české a mezinárodní umělecké scény, přímým kontaktem s pražskými galeriemi, uměleckými institucemi, kurátorskými a uměleckými osobnostmi. Výběr institucí bude reflektovat dění na současné umělecké scéně, a pozornost bude věnována i klíčové současné teorii vystavování výtvarného umění a fotografie, videa a dalších forem pohyblivého obrazu. Participující studenti a studentky budou reflektovat vybraná díla a kurátorské koncepty na základě přímého kontaktu, osobní zkušenosti a výběru klíčových textů z teorie kurátorství a prezentacích institučních kurátorů a kurátorek. Kurz si zároveň klade za cíl získání základů praktických kurátorských dovedností.

Forma studia

Diskusní skupina, workshopy, pravidelné společné návštěvy galerií současného umění se specializací na prezentace pohyblivého obrazu a mediálního umění.

Četba textů o současném kurátoství.

Prezentace výstav současného umění kurátorskými osobnostmi.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost číst texty v anglickém jazyce na vysokoškolské úrovni.

Obsah kurzu

Kurz zahrnuje dějiny a základy teorie vystavování výtvarného umění, včetně fotografie, videa a dalších forem pohyblivého obrazu. Součástí semináře jsou exkurze do galerií a jiných výstavních prostor.

Cílem je diskutovat aktuální výstavní řešení navštívená během exkurzí, upozornit na možné technické postupy používané ve výstavnictví a připravit studenty na práci s jednotlivými složkami výstavní prezentace.

Seminář se soustředí na

•Porozumění role kurátorství a jeho proměny v současné době.

•Porozumění jednotlivých aspektů kurátorství od konceptu, výběru umělců a umělkyň, provedení, výstavní architektury, role umělecké kritiky a sociálních médií a závěrečné dokumentace.

•Diskutovat aktuální výstavní řešení navštívená během exkurzí ve skupinové diskusi.

•Upozornit na možné technické postupy užívané ve výstavnictví.

•Připravit studenty/ky na práci s jednotlivými složkami výstavní prezentace a jejich schopnost se vyjadřovat, prezentovat a diskutovat současné umění jak ústně, tak písemně.

Doporučená nebo povinná literatura

BOURRIAUD, Nicolas. Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Vyd. 1. Praha: Tranzit, 2004. 106 s. Navigace; sv. 001. ISBN 80-903452-0-4.

STEEDS, Lucy. Exhibition (Documents of Contemporary Art). 1. vyd. London: Whitechapel Gallery, 2014. 240 s. ISBN 978-0854882250.

Reilly, Maurice: Curatorial Activism, 2019

OBRIST, Hans Ulrich a RAZA, Asad. Ways of curating. London: Penguin Books, 2015. viii. 180 s. ISBN 978-0-241-95096-8.

Slow Curating https://www.on-curating.org/issue-24-reader/Slow_Curating_Re-thinking_and_Extending_Socially_Engaged_Art_in_the_Context_of_Northern_Ireland.html#.X6pxjlNKjOQ

Nicholas Bourriard (2001): Postprodukce, Kosmas

Radicalising Care, (2021), Sternberg Press

O`NEILL, Paul, STEEDS, Lucy a WILSON, Mick. How Institutions Think: Between Contemporary Art and Curatorial Discourse. Cambridge: MIT Press, 2017. 256 s. ISBN 978-0262534321.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky a úkoly:

Ústní prezentace

Součástí evaluace je krátká ústní prezentace (10 minut),. Prezentace bude představena zbytku třídy v závěrečných dvou týdnech zimního semestru.

Písemná část. Návrh autorské výstavy či kurátorovaného programu dle dohody s vyučující.

Závěrečný projekt je tento rok návrh vlastní autorské výstavy. Je zásadní, aby text ukazoval schopnosti kontextualizovat a tematizovat umělecké práce, výstavy a kurátorské koncepty z četby, se kterými byli studenti a studentky obeznámeny v průběhu semestru.

Studenti a studentky musí konzultovat jejich vybrané téma s vyučující. Uzávěrka závěrečného textu je 10. ledna 2021.

Ohodnocení

Ústní prezentace 30%, Závěrečný projekt 30%, a aktivní participace na diskusích a seminárních aktivitách na základě zadané četby 40%.

Prosím nezapisujte si kurz, pokud nejste schopny/i splnit docházku, kredity nebudou uděleny na základě pouze písemné práce.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 428
Učebna CAS 428

(Lažanský palác)
JANEČKOVÁ H.
14:00–15:35
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:00–15:35 Hana JANEČKOVÁ Učebna CAS 428
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů