Dílna 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DIL6 Z 3 4 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem práce na dílně je individuální rozvoj praktické tvůrčí práce studentů a studentek, formou dílčích úkolů, jejich reflexe a reflexe doplňkových zkušeností.

Forma studia

Dílna, praktické cvičení, samostatná práce, diskuze, prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Dílna je společným prostorem pro studenty a studentky oboru napříč ročníky. Je prostorem diskuse, společných konzultací a reflexe tvůrčí aktivity. Tento speciální typ předmětu je určen k rozvoji individuálního talentu a jeho primárním cílem je tvůrčí a reflexivní práce na konkrétních pracích (uměleckém díle z oblasti audiovizuálních médií). Práce na dílně je věnována především procesuální práci na praktických projektech. Ty mohou být ohraničeny výchozím pedagogickým zadáním anebo jejich východisko, rámce a výsledná podoba jsou určeny studenty a studentkami (volné práce). Dílna je zaměřena na tvorbu s materiálním výstupem a především audiovizuální mediaci – video a zvuk. V průběhu dílny studenti a studentky ve spolupráci s lektorem vyvíjí a konceptualizují individuální (či společná) témata, připravují je k realizaci po stránce umělecké, technické i rozpočtové. Konzultují dílčí fáze tvroby díla. Průběžným výstupem je založení praktického cvičení ve Studiu FAMU. Práce na dílně směřuje k závěrečné semestrální prezentaci v podobě klauzurní zkoušky, kde je představno dokončené dílo. V rámci dílny jsou také vyvíjeny a konzultovány absolventské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná účast, konzultace práce a splnění praktického úkolu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů