Základy fotografie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373ZF zápočet 3 28 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Kurz je koncipován jako kombinace semináře a praktické výuky s cílem seznámit studenty se základy fotografie. Semináře se zaměřují na technologii fotografie s adekvátním přesahem do historických souvislostí. Rozborem a společnou diskuzí vybraných ukázek představí schémata zobrazovacích a kompozičních principů. Praktická výuka se zaměřuje na jednoduché a v praxi snadno realizovatelné postupy práce při fotografování v interiéru i exteriéru.

Výsledky učení

Jedná se o sedmitýdenní kurz probíhající v letním semestru. Student je po absolvování kurzu schopný samostatné práce při fotografování v interiéru a exteriéru se základním i rozšířeným fotografickým vybavením. Student má znalosti o technologii fotografie a principech zobrazování, dokáže správně vyhodnotit zvolené prostředí a jeho optické vlastnosti. Znalosti získané kurzem mu umožní snadnou transformaci běžné místnosti do improvizovaného fotografického studia. Výsledkem kurzu je také schopnost studenta pořízení kvalitní fotografické dokumentace dvojrozměrných i trojrozměrných objektů v galerijním prostředí i fotografickém studiu.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalost programů Adobe CC.

Literatura

ŠMOK, Ján a FASSATI, Tomáš, ed. Teorie Jána Šmoka: [souborné vydání teoretických spisů Jána Šmoka. [Praha: T. Fassati, 2005]. [345] l.

ŠIMEK, Jaroslav. Techniky fotografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2003. 148 s. Učební texty katedry fotografie FAMU. ISBN 80-7331-913-6.

JIRÁČEK, Milič, Antonín MIKŠ, Vladimír OPOČENSKÝ, Jiří RŮŽEK, Pavel SCHEUFLER, Michal SPEVÁK, Pavel STÝBLO a Miroslav URBAN. Technické základy fotografie. Praha: Komora fotografických živností, 2002. ISBN 80-02-01492-8.

HUNTER, Fil, Steven BIVER a Paul FUQUA. Fotografie & světlo: naučte se techniky fotografického svícení. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2007, 305 s. Encyklopedie - grafika a digitální fotografie. ISBN 978-80-86815-69-5.

HIRSCH, Robert. Exploring colour photography: a complete guide. London: Laurence King, c2005, 360 s. ISBN 1-85669-420-8

VESELÝ, Michal, Petr DZIK a Jiří ZITA. Fotografické procesy: praktikum. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2005, 116 s. ISBN 80-214-2867-8.

PETERA, Stanislav. Fotografie: (praktický manuál). Druhé vydání. Praha: pro Light Garden Academy s.r.o. vydalo nakladatelství Calamarus, 2021. 325 stran.

PETERA, Stanislav. Fotografie: (praktický manuál). Praha: pro Light Garden Academy vydalo nakladatelství Calamarus, 2019. 259 stran. ISBN 978-80-906366-3-7.

ARIAS, Zack. Fotografie: praktické otázky - praktické odpovědi. Překlad Nikol Zachovalová Barochová. Vydání první. Brno: Zoner Press, 2015. xii, 298 stran. Encyklopedie - grafika a fotografie. ISBN 978-80-7413-310-7.

FREEMAN, Michael. Fotografie a nízká hladina osvětlení: kompletní průvodce. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2008. 224 s. Encyklopedie - grafika a fotografie. ISBN 978-80-7413-006-9.

FREEMAN, Michael. Fotografie v praxi. Krajina. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2013. 160 s. Encyklopedie - grafika a fotografie. ISBN 978-80-7413-244-5.

FREEMAN, Michael. Fotografie v praxi. Černobílá fotografie. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2013. 160 s. Encyklopedie - grafika a fotografie. ISBN 978-80-7413-230-8.

FREEMAN, Michael. Fotografie v praxi. Portrét. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2013. 160 s. Encyklopedie - grafika a fotografie. ISBN 978-80-7413-231-5.

POHRIBNÝ, Jan. Kreativní světlo ve fotografii. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2011. 255 s. Encyklopedie - grafika a fotografie. ISBN 978-80-7413-143-1.

LÁB, Filip. Postdigitální fotografie. První vydání. Praha: Karolinum, 2021. 193 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh. Vizuální kultura. ISBN 978-80-246-4760-9.

LEIBOVITZ, Annie. Při práci. Překlad Martina Neradová. První vydání. Praha: Argo, 2019. 259 stran. ISBN 978-80-257-2774-4.

JINDRA, Jan. Reklamní a produktová fotografie: kreativní techniky a neobvyklé postupy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 232 s. ISBN 978-80-251-3112-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace bude udělena za aktivní účast na hodinách (30%) a za splnění zadaných úkolů (70%).

Poznámka

První hodina v pondělí 13. 2. proběhne v učebně CAS č. 428

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů