Základy fotografie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373ZF zápočet 3 28 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK, Marcel STECKER

Obsah

Kurz je koncipován jako kombinace semináře a praktické výuky s cílem seznámit studenty se základy fotografie. Semináře se zaměřují na technologii fotografie s adekvátním přesahem do historických souvislostí. Rozborem a společnou diskuzí vybraných ukázek představí schémata zobrazovacích a kompozičních principů. Praktická výuka se zaměřuje na jednoduché a v praxi snadno realizovatelné postupy práce při fotografování v interiéru i exteriéru.

Výsledky učení

Jedná se o sedmitýdenní kurz probíhající v letním semestru. Student je po absolvování kurzu schopný samostatné práce při fotografování v interiéru a exteriéru se základním i rozšířeným fotografickým vybavením. Student má znalosti o technologii fotografie a principech zobrazování, dokáže správně vyhodnotit zvolené prostředí a jeho optické vlastnosti. Znalosti získané kurzem mu umožní snadnou transformaci běžné místnosti do improvizovaného fotografického studia. Výsledkem kurzu je také schopnost studenta pořízení kvalitní fotografické dokumentace dvojrozměrných i trojrozměrných objektů v galerijním prostředí i fotografickém studiu.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalost programů Adobe CC.

Literatura

ŠMOK, Ján a FASSATI, Tomáš, ed. Teorie Jána Šmoka: [souborné vydání teoretických spisů Jána Šmoka. [Praha: T. Fassati, 2005]. [345] l.

ŠIMEK, Jaroslav. Techniky fotografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2003. 148 s. Učební texty katedry fotografie FAMU. ISBN 80-7331-913-6.

JIRÁČEK, Milič, Antonín MIKŠ, Vladimír OPOČENSKÝ, Jiří RŮŽEK, Pavel SCHEUFLER, Michal SPEVÁK, Pavel STÝBLO a Miroslav URBAN. Technické základy fotografie. Praha: Komora fotografických živností, 2002. ISBN 80-02-01492-8.

HUNTER, Fil, Steven BIVER a Paul FUQUA. Fotografie & světlo: naučte se techniky fotografického svícení. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2007, 305 s. Encyklopedie - grafika a digitální fotografie. ISBN 978-80-86815-69-5.

HIRSCH, Robert. Exploring colour photography: a complete guide. London: Laurence King, c2005, 360 s. ISBN 1-85669-420-8

VESELÝ, Michal, Petr DZIK a Jiří ZITA. Fotografické procesy: praktikum. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2005, 116 s. ISBN 80-214-2867-8.

PETERA, Stanislav. Fotografie: (praktický manuál). Druhé vydání. Praha: pro Light Garden Academy s.r.o. vydalo nakladatelství Calamarus, 2021. 325 stran.

PETERA, Stanislav. Fotografie: (praktický manuál). Praha: pro Light Garden Academy vydalo nakladatelství Calamarus, 2019. 259 stran. ISBN 978-80-906366-3-7.

ARIAS, Zack. Fotografie: praktické otázky - praktické odpovědi. Překlad Nikol Zachovalová Barochová. Vydání první. Brno: Zoner Press, 2015. xii, 298 stran. Encyklopedie - grafika a fotografie. ISBN 978-80-7413-310-7.

FREEMAN, Michael. Fotografie a nízká hladina osvětlení: kompletní průvodce. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2008. 224 s. Encyklopedie - grafika a fotografie. ISBN 978-80-7413-006-9.

FREEMAN, Michael. Fotografie v praxi. Krajina. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2013. 160 s. Encyklopedie - grafika a fotografie. ISBN 978-80-7413-244-5.

FREEMAN, Michael. Fotografie v praxi. Černobílá fotografie. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2013. 160 s. Encyklopedie - grafika a fotografie. ISBN 978-80-7413-230-8.

FREEMAN, Michael. Fotografie v praxi. Portrét. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2013. 160 s. Encyklopedie - grafika a fotografie. ISBN 978-80-7413-231-5.

POHRIBNÝ, Jan. Kreativní světlo ve fotografii. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2011. 255 s. Encyklopedie - grafika a fotografie. ISBN 978-80-7413-143-1.

LÁB, Filip. Postdigitální fotografie. První vydání. Praha: Karolinum, 2021. 193 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh. Vizuální kultura. ISBN 978-80-246-4760-9.

LEIBOVITZ, Annie. Při práci. Překlad Martina Neradová. První vydání. Praha: Argo, 2019. 259 stran. ISBN 978-80-257-2774-4.

JINDRA, Jan. Reklamní a produktová fotografie: kreativní techniky a neobvyklé postupy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 232 s. ISBN 978-80-251-3112-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace bude udělena za aktivní účast na hodinách (30%) a za splnění zadaných úkolů (70%).

Poznámka

První hodina v pondělí 13. 2. proběhne v učebně CAS č. 428

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TR-336
Učebna TR-336

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
STECKER M.
09:50–13:05
(paralelka 1)
Koná se ve dnech: 13. 2. ve učebně CAS 428, 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3.
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:50–13:05 Marcel STECKER Učebna TR-336
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Koná se ve dnech: 13. 2. ve učebně CAS 428, 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3. paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů