Seminář audiovizuální analýzy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SAVA ZK 3 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

cvičení v analytických dovednostech a reflexe kritické praxe

Forma studia:

Seminář klade důraz na praxi, tedy vyzkoušení si jednotlivých typů a žánrů analytického psaní. První tři týdny semestru píší všichni studenti každý týden krátký jednostránkový text; poté si každý vybere dva typy textů, které pak dodá na daný termín. O jednotlivých textech se vedou společné diskuze.

Předpoklady a další požadavky:

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu:

Seminář audiovizuální analýzy bude kombinovat společné uvažování o základních typech a problémech audiovizuální analýzy s praktickým cvičením v analytických dovednostech.

První tři krátké texty píší všichni studenti. První text - shrnutí základních postupu argumentačních, rétorických apod. nějakého textu o audiovizuálním díle - může být klidně jen v poznámkách, v několika bodech. Druhé dva texty - kritika a popisný, evokativní text - v rozsahu maximálně 1 normostrana.

Dále si student vybere dvě z nabízených metod analýzy (rozsah každé z nich dvě až tři normostrany, s tím, že rozebíráno může být jakékoli av dílo, které si vybere). Každé pondělí počínaje 10.11. si pak budeme číst 3-4 analýzy coby příklady jednotlivých metod psaní o audivizi.

1) 3.10. úvodní diskuse o metodách a historii analýzy a interpretace

2) 10.10. rozbory cizích textů s vytyčením základních prvků a konvencí psaní (četba na tuto hodinu: Bordwell, David. Making Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema. Harvard University Press 1989, s. 1-18. (1. kapitola))

úkol na tuto hodinu: rozebrat něčí text či sérii textů jednoho autora, jednoho periodika apod. a vyhmátnou základní charakteristiky, specifičnosti daného textu či série textů (typ argumentace, rétorické prostředky, styl, na co zaměřuje a na co ne atd.), na 1 normostranu

3) 17.10. otázka kritérií a argumentace při hodnocení uměleckého díla (četba: Kulka, Tomáš. Umění a kýč. Torst: Praha 2000, s. 64-80)

úkol na tuto hodinu: napsat kritiku nějakého av díla (vyargumentovat jeho klady a zápory), na 1 normostranu

4) 24. 10. otázka popisu (četba: Sontag, Susan. Proti interpretaci)

úkol na tuto hodinu: napsat popisný, evokativní text na libovolné dílo

***

5) 7.11. <b>ideologická analýza</b> (inspirace např.: Zdeněk Holý: Mladí a otevření. Nad antihomosexuální ideologií Šeptej. Cinepur 2003, č. 30 (listopad))

- texty na tuto hodinu mají mít: Vendula Guhová, Luboš Rezler, Andrej Sýkora - OBSAZENO

další literatura k tématu:

Freeden Michael. Ideology. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2003.

Saukko Paula. Doing Research in Cultural Studies. 5. kapitola. Sage, 2003, s. 99-119.

redakce Cahiers du cinéma. Mladý Lincoln Johna Forda. Iluminace, 2001, č. 1.

,

6) 14.11. <b>historická analýza</b> (film jako obraz doby) (inspirace např.: Lucie Česálková: Normalizační film na čtyřech kolech. Cinepur 2004, č. 31 (leden).; Kamil Fila: Konec hypertrofické éry. Cinepur 2004, č. 34 (červenec))

- texty na tuto hodinu mají mít: Jiří Matoušek

další literatura k tématu:

Lagny, Michele. De l`histoire du cinéma: Methode historique et historie du cinéma. Paris: Colin, 1992.

Sorlin, Pierre. European Cinemas, European Societies, 1939-1990. Routledge, 1991.

7) 21.11. <b>filmová sebereflexivnost</b> (film jako alegorie filmové praxe) (inspirace např.: Lucie Česálková: Úžasňákovi. Cinepur 2005, č. 41)

- texty na tuto hodinu mají mít: Vendula Guhová, Radek Hosenseidl

další literatura k tématu:

Stam, Robert. Reflexivity in Film and Literature: From Don Quixote to Jean-Luc Godard. Columbia University Press, 1992.

Withalmová, Gloria. „Ty jsi vypnul celý film!“ Typy sebereflexivity ve filmu. Cinepur, 2007, č. 52.

Szczepanik, Petr. Filmy, které vidí vlastní vidění. Iluminace, 2000, č. 3.

8) 28.11. <b>analýza divácké recepce</b> (coby materiál mohou posloužit divácké reakce (a/nebo reakce kritiků) např. na serverech www.csfd.cz, www.rottentomatoes.com)

- texty na tuto hodinu mají mít: Jiří Matoušek, František Fekete, Jan Kačena, Kateřina Turečková - OBSAZENO

další literatura k tématu:

Hájková, G.Divácká recepce seriálu Rodinná pouta. 2007. [online] URL:http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf_doc/hajkova.pdf

Radway, Janice. Women Read the Romance. Feminist Studies, 1983, č. 1. [online]

Staiger, Janet. Media Reception Studies. New York University, 2005.

Staiger, Janet. Perverse Spectators: The Practices of Film Reception. new York University Press, 2000.

9) 5.12. <b>intertextuální analýza - zařazení díla do dějin umění</b> (inspirace např.: Ondřej Hauser: Hulk. Cinepur 2005, č. 41)

- texty na tuto hodinu mají mít: Nina Grúňová, Veronika Dostálová, Andrej Sýkora - OBSAZENO

další literatura k tématu:

Gignoux, Anne Claire. Initiation a l´intertextualité. Ellipses éditions: Paris, 2005.

Jampolskij, Michail. Film a teorie intertextuality. Iluminace, 2000, č. 2.

Mareš, Petr. Citát a aluze ve filmu. Iluminace, 1997, č. 2.

10) 12.12. <b>analýza experimentální kinematografie a videoartu</b>

- texty na tuto hodinu mají mít: František Fekete, Viet Anh Duong, Nina Grúňová - OBSAZENO

11) 19.12. <b>analýza televize a počítačových her</b>

- texty na tuto hodinu mají mít: Viet Anh Duong, Veronika Dostálová, Jan Kačena, Kateřina Turečková - OBSAZENO

Doporučená nebo povinná literatura:

Recommended:

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. L´analyse des films. Paris: Nathan 1998.

BRENEZOVÁ, Nicole. Dopis Tagu Gallagharovi. Pohled na film z figurálního hlediska. Iluminace 2005, č. 1, s. 25-41.

BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace. Brno: Host 2003.

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Film Art: an Introduction. New York: McGraw Hill 2000.

BORDWELL, David. Making meaning. Inference and rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge: Harvard University Press 1989.

ECO, Umberto. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa 1995.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova 2004.

GRODIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha 1997

JOLY, Martine. L´image et son interpretation. Paris: Nathan 2002.

KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Torst: Praha 2000.

RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa 1997.

SONTAGOVÁ, Susan. Proti interpretaci. Kritický sborník 1994, č. 3, s. 1-7.

TODOROV, Tzvetan. Symbolism and interpretation. London 1973.

THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. Iluminace 1998, č. 1, s. 5-36.

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ Anne. Précis d'analyse filmique. Paris: Nathan Université 1992.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství 2005.

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity za seminář jsou uděleny na základě odevzdání všech požadovaných textů a aktivní účasti na seminářích. Při známkování se zohledňuje i kvalita odevzdaných textů (více než „talent“ je nicméně oceňována snaha a pečlivost, s níž jsou texty napsány).

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Předmět se koná jednou za dva roky. Vypisuje se v roce 2016/17.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů: