Seminář audiovizuální analýzy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SAVA ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

cvičení v analytických dovednostech a reflexe kritické praxe

Forma studia

Seminář klade důraz na praxi, tedy vyzkoušení si jednotlivých typů a žánrů analytického psaní. První tři týdny semestru píší všichni studenti každý týden krátký jednostránkový text; poté si každý vybere dva typy textů, které pak dodá na daný termín. O jednotlivých textech se vedou společné diskuze.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Seminář audiovizuální analýzy bude kombinovat společné uvažování o základních typech a problémech audiovizuální analýzy s praktickým cvičením v analytických dovednostech.

První tři krátké texty píší všichni studenti. První text - shrnutí základních postupu argumentačních, rétorických apod. nějakého textu o audiovizuálním díle - může být klidně jen v poznámkách, v několika bodech. Druhé dva texty - kritika a popisný, evokativní text - v rozsahu maximálně 1 normostrana.

Dále si student vybere dvě z nabízených metod analýzy (rozsah každé z nich dvě až tři normostrany, s tím, že rozebíráno může být jakékoli av dílo, které si vybere). Každé pondělí počínaje 5.11. si pak budeme číst 3-4 analýzy coby příklady jednotlivých metod psaní o audiovizi.

1) 1.10. úvodní diskuse o metodách a historii analýzy a interpretace

2) 8.10. rozbory cizích textů s vytyčením základních prvků a konvencí psaní (četba na tuto hodinu: Bordwell, David. Making Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema. Harvard University Press 1989, s. 1-18. (1. kapitola))

úkol na tuto hodinu: rozebrat něčí text či sérii textů jednoho autora, jednoho periodika apod. a vyhmátnou základní charakteristiky, specifičnosti daného textu či série textů (typ argumentace, rétorické prostředky, styl, na co zaměřuje a na co ne atd.), na 1 normostranu

3) 15.10. otázka kritérií a argumentace při hodnocení uměleckého díla (četba: Kulka, Tomáš. Umění a kýč. Torst: Praha 2000, s. 64-80)

úkol na tuto hodinu: napsat kritiku nějakého av díla (vyargumentovat jeho klady a zápory), na 1 normostranu

29.10. - odpadá kvůli festivalu v Jihlavě

4) 5. 11. otázka popisu (četba: Sontag, Susan. Proti interpretaci)

úkol na tuto hodinu: napsat popisný, evokativní text na libovolné dílo

***

5) 12.11. <b>ideologická analýza</b> (inspirace např.: Zdeněk Holý: Mladí a otevření. Nad antihomosexuální ideologií Šeptej. Cinepur 2003, č. 30 (listopad))

další literatura k tématu:

Freeden Michael. Ideology. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2003.

Saukko Paula. Doing Research in Cultural Studies. 5. kapitola. Sage, 2003, s. 99-119.

redakce Cahiers du cinéma. Mladý Lincoln Johna Forda. Iluminace, 2001, č. 1.

,

PLUS <b>historická analýza</b> (film jako obraz doby) (inspirace např.: Lucie Česálková: Normalizační film na čtyřech kolech. Cinepur 2004, č. 31 (leden).; Kamil Fila: Konec hypertrofické éry. Cinepur 2004, č. 34 (červenec))

další literatura k tématu:

Lagny, Michele. De l`histoire du cinéma: Methode historique et historie du cinéma. Paris: Colin, 1992.

Sorlin, Pierre. European Cinemas, European Societies, 1939-1990. Routledge, 1991.

7) 19.11. <b>filmová sebereflexivnost</b> (film jako alegorie filmové praxe) (inspirace např.: Lucie Česálková: Úžasňákovi. Cinepur 2005, č. 41)

další literatura k tématu:

Stam, Robert. Reflexivity in Film and Literature: From Don Quixote to Jean-Luc Godard. Columbia University Press, 1992.

Withalmová, Gloria. „Ty jsi vypnul celý film!“ Typy sebereflexivity ve filmu. Cinepur, 2007, č. 52.

Szczepanik, Petr. Filmy, které vidí vlastní vidění. Iluminace, 2000, č. 3.

8) 26.11. <b>analýza divácké recepce</b> (coby materiál mohou posloužit divácké reakce (a/nebo reakce kritiků) např. na serverech www.csfd.cz, www.rottentomatoes.com)

další literatura k tématu:

Radway, Janice. Women Read the Romance. Feminist Studies, 1983, č. 1. [online]

Staiger, Janet. Media Reception Studies. New York University, 2005.

Staiger, Janet. Perverse Spectators: The Practices of Film Reception. new York University Press, 2000.

9) 3.12. <b>intertextuální analýza - zařazení díla do dějin umění</b> (inspirace např.: Ondřej Hauser: Hulk. Cinepur 2005, č. 41)

další literatura k tématu:

Gignoux, Anne Claire. Initiation a l´intertextualité. Ellipses éditions: Paris, 2005.

Jampolskij, Michail. Film a teorie intertextuality. Iluminace, 2000, č. 2.

Mareš, Petr. Citát a aluze ve filmu. Iluminace, 1997, č. 2.

10) 10.12. <b>analýza experimentální kinematografie a videoartu</b>

11) 17.12. <b>analýza televize a počítačových her</b>

Doporučená nebo povinná literatura

Recommended:

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. L´analyse des films. Paris: Nathan 1998.

BRENEZOVÁ, Nicole. Dopis Tagu Gallagharovi. Pohled na film z figurálního hlediska. Iluminace 2005, č. 1, s. 25-41.

BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace. Brno: Host 2003.

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Film Art: an Introduction. New York: McGraw Hill 2000.

BORDWELL, David. Making meaning. Inference and rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge: Harvard University Press 1989.

ECO, Umberto. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa 1995.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova 2004.

GRODIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha 1997

JOLY, Martine. L´image et son interpretation. Paris: Nathan 2002.

KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Torst: Praha 2000.

RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa 1997.

SONTAGOVÁ, Susan. Proti interpretaci. Kritický sborník 1994, č. 3, s. 1-7.

TODOROV, Tzvetan. Symbolism and interpretation. London 1973.

THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. Iluminace 1998, č. 1, s. 5-36.

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ Anne. Précis d'analyse filmique. Paris: Nathan Université 1992.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity za seminář jsou uděleny na základě odevzdání všech požadovaných textů a aktivní účasti na seminářích. Při známkování se zohledňuje i kvalita odevzdaných textů (více než „talent“ je nicméně oceňována snaha a pečlivost, s níž jsou texty napsány).

Poznámka

Předmět se koná jednou za dva roky. Vypisuje se v roce 2016/17.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů