Seminář audiovizuální analýzy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SAVA ZK 3 2ST česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti/ky se naučí analyzovat umělecká díla, získají analytické dovednosti, seznámí se s nejčastěji používanými analytickými metodami a naučí se kritickému myšlení.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

Seminář je určen k rozvíjení percepce audiovizuálního uměleckého díla a jeho kritického zhodnocení. Audiovizuální dílo je chápáno jako průnik diskurzů uvažování o pohyblivém obraze a s ním spojených uměleckých druhů. Analyzovaná díla jsou vybírána z širokého pole od filmových experimentů, přes díla videoartu po současné instalace a galerijní videa. Součástí kurzu jsou dvě společné návštěvy výstav a jedna návštěva filmu v multiplexu.

Studenti během semestru odevzdávají 4 analýzy, ty jsou potom společně konzultovány.

Na výuce se podílí i hostující pedagogové zabývající se teorií audiovizuální tvorby a umělci z AV praxe. Výuka předmětu probíhá 1x za dva roky - společný pro 2. a 3. ročník studia.

Doporučená nebo povinná literatura

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. L´analyse des films. Paris: Nathan 1998.

BRENEZOVÁ, Nicole. Dopis Tagu Gallagharovi. Pohled na film z figurálního hlediska. Iluminace 2005, č. 1, s. 25-41.

BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace. Brno: Host 2003.

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Film Art: an Introduction. New York: McGraw Hill 2000.

BORDWELL, David. Making meaning. Inference and rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge: Harvard University Press 1989.

ECO, Umberto. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa 1995.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova 2004.

GRODIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha 1997

JOLY, Martine. L´image et son interpretation. Paris: Nathan 2002.

KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Torst: Praha 2000.

RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa 1997.

SONTAGOVÁ, Susan. Proti interpretaci. Kritický sborník 1994, č. 3, s. 1-7.

TODOROV, Tzvetan. Symbolism and interpretation. London 1973.

THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. Iluminace 1998, č. 1, s. 5-36.

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ Anne. Précis d'analyse filmique. Paris: Nathan Université 1992.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky absolvování: aktivní účast (max. 3 absence), studium zadaných materiálů, 4x esej v rozsahu 5-7 normostran

Poznámka

Sylabus:

5. 10.úvod + přednáška - nová francouzská extrémnost - transgresivní film

12.10. - předchůdci - David Cronenberg (Crash), Jean-Luc Godard (Víkend), Roman Polanski (Hnus), Michael Haneke (Funny Games), Pasolini - (Salò aneb 120 dní Sodomy), Stanley Kubrick (Mechanický pomeranč) ad.

text: Filip Brophy: “Horrality: The Textuality of the Contemporary Horror Film,” Screen 27.1 (January/February 1986): 2–13. + Linda Williams: “Film Bodies, Gender, Genre and Excess,” Film Quarterly 44.4 (Summer, 1991): 2-13.

19. 10. - vyprázdněná narace - Bruno Dumont (L´Humanité, 29 palem), Vincent Gallo (Brown Bunny)

text: Zdeněk Holý, “Vyprázdněná narace aneb vzrušující nejistota filmového pohybu,” Cinepur 40/2015.

http://cinepur.cz/article.php?article=838

26. 10. - násilí - Gaspar Noé (Irreversible, 2001) + horor - Alexandre Aja (Noc s nabroušenou břitvou, 2003)

text: sociální relevance a politika - bude upřesněno

2. 11. - politika a feminismus - Catherine Breillat (Romance, A ma soeur!/Fat Girl, Anatomie pekla) + Virginia Despentes, Coralie Trin Thi (Baise moi/Fuck me)

text: Linda Williams, “Cinema and the Sex Act,” Cinéaste (Winter 2001): 20-25. + “Cinema´s Sex Acts”, Film Quarterly (2014) 67 (4): 9–25.

9. 11.- kanibalismus jako konzum - Claire Denis (Trouble Every Day/Miluju tě k sežrání) + Marina de Van (Dans ma peau/In My Skin)

text: diváctví u NFE - - bude upřesněno

16. 11.

23. 11.

30. 11.

7. 12.

14. 12.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů