Seminář audiovizuální analýzy

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SAVA zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Veronika KLUSÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena BENDOVÁ

Obsah

Seminář audiovizuální analýzy bude kombinovat společné uvažování o základních typech a problémech audiovizuální analýzy s praktickým cvičením v analytických dovednostech. Seminář je určen k rozvoji jednotlivých základních dovedností potřebných při kritickém a analytickém psaní a myšlení o audiovizi.

První krátké texty o rozsahu 1 normostrany píší z týdne na týden všichni studenti, jejich texty jsou následně rozebírány na semináři v rámci společné debaty. Ve finálních 4 hodinách kurzu (od 5. 12. 2022) si studenti vyberou už jen jednu či dvě z metod analýz a budou mít za úkol napsat text danou analytickou metodou o rozsahu 2-3 normostrany.

10. 10. Obecný úvod do problematiky analýzy (metody, historie, analýza vs. interpretace atd.)

17. 10. Rozbory cizích textů s vytyčením základních prvků a konvencí psaní

24. 10. Projekce filmu F for fake (r. Orson Welles)

31. 10. Formální a stylistická analýza F for Fake

7. 11. Narativní analýza F for Fake

14. 11. Tematická interpretace F for Fake

21. 11. Kritika

28. 11. Popis

5. 12. Ideologická analýza anebo kulturně-historická analýza

Nepovinná literatura k ideologické analýze:

Freeden Michael. Ideology. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2003.

Saukko Paula. Doing Research in Cultural Studies. 5. kapitola. Sage, 2003, s. 99-119.

redakce Cahiers du cinéma. Mladý Lincoln Johna Forda. Iluminace, 2001, č. 1.

Nepovinná literatura ke kulturně-historické analýze:

Lagny, Michele. De l`histoire du cinéma: Methode historique et historie du cinéma. Paris: Colin, 1992.

Sorlin, Pierre. European Cinemas, European Societies, 1939-1990. Routledge, 1991.

12. 12. Analýza recepce

Nepovinná literatura k tématu:

Radway, Janice. Women Read the Romance. Feminist Studies, 1983, č. 1. [online]

Staiger, Janet. Media Reception Studies. New York University, 2005.

Staiger, Janet. Perverse Spectators: The Practices of Film Reception. new York University Press, 2000.

19. 12. Intertextuální analýza (tj. analýza s ohledem např. na žánrové konvence, na ostatní tvorbu autora, na odkazy na popkulturu apod.)

Nepovinná literatura k tématu:

Gignoux, Anne Claire. Initiation a l´intertextualité. Ellipses éditions: Paris, 2005.

Jampolskij, Michail. Film a teorie intertextuality. Iluminace, 2000, č. 2.

Mareš, Petr. Citát a aluze ve filmu. Iluminace, 1997, č. 2.

Výsledky učení

Studující se naučí různé způsoby analýzy a interpretace audiovizuálních děl od základních dovedností (rozbor stylu, narace, interpretace témat, evokativní popis, kritické zhodnocení a argumentace) až po komplexnější analytické metody (ideologická, kulturně-historická, recepční a intertextuální analýza).

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu, vhodná (ale ne zcela nutná) je znalost anglického jazyka.

Literatura

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. L´analyse des films. Paris: Nathan 1998.

BRENEZOVÁ, Nicole. Dopis Tagu Gallagharovi. Pohled na film z figurálního hlediska. Iluminace 2005, č. 1, s. 25-41.

BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace. Brno: Host 2003.

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Film Art: an Introduction. New York: McGraw Hill 2000.

BORDWELL, David. Making meaning. Inference and rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge: Harvard University Press 1989.

ECO, Umberto. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa 1995.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova 2004.

GRODIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha 1997

JOLY, Martine. L´image et son interpretation. Paris: Nathan 2002.

KACKMAN, Michael; KEARNEY, Mary Celeste (eds.). The Craft of Criticism. London a New York: Routledge, 2018.

KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Torst: Praha 2000.

RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa 1997.

ROSENWASSER, David, STEPHEN, Jill. Writing Analytically. Cengage, 2019.

SONTAGOVÁ, Susan. Proti interpretaci. Kritický sborník 1994, č. 3, s. 1-7.

TODOROV, Tzvetan. Symbolism and interpretation. London 1973.

THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. Iluminace 1998, č. 1, s. 5-36.

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ Anne. Précis d'analyse filmique. Paris: Nathan Université 1992.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity za seminář jsou uděleny na základě odevzdání všech požadovaných textů a aktivní účasti na seminářích. Při známkování se zohledňuje i kvalita odevzdaných textů (více než „talent“ je nicméně oceňována snaha a pečlivost, s níž jsou texty napsány).

Poznámka

Kurz začne až 10. října 2022, nikoli 3. října.

Výuka předmětu probíhá 1x za dva roky - je společný a povinný pro 2. a 3. ročník studentů CAS a otevřený jako volitelný i pro studenty z jiných kateder.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
BENDOVÁ H.
11:30–13:05
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–13:05 Helena BENDOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů