Výtvarné umění 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VU1 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Anežka BARTLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anežka BARTLOVÁ

Obsah

Kurz se zaměřuje na pochopení klíčových diskuzí v moderním a současném umění, které ovlivnily také pohyblivý obraz a vizuální kulturu. Výtvarné umění se zaměřuje na širší společensko-historické souvislosti vzniku moderního umění a jeho vývoj do roku 1945, včetně jeho propojení na příbuzné umělecké, humanitní a vědní disciplíny s důrazem na kontextualizaci a význam pro současnost. Předmět reflektuje společensko-historické souvislosti, které ovlivnily vývoj umění s ohledem na post-koloniální a feministické perspektivy. Společně budeme sledovat vztah mezi „vysokou“ a „nízkou“ kulturou, ale také otázky, které přinesl rozvoj psychoanalýzy, roli racionality, orientalismu i genderu. Jednotlivá témata představí proměny subjektu, institucí i uměleckých přístupů.

Výsledky učení

Předmět se zaměřuje na základní orientaci v moderním umění pochopení klíčových diskuzí 1. poloviny 20. století. Reflektuje společensko-kritické souvislosti, které vývoj umění ovlivnily a dále pak post-koloniální a feministické perspektivy.

Mezi cílové znalosti patří orientace v umění probíraného období, schopnost pochopit kontextuální provázání umělecké tvorby a společenského dění, prezentační dovednosti, schopnost vytvořit si k zadanému tématu vlastní argumentační postoj a sepsat jej do textu s parametry akademické práce.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Hal Foster, Rosalind, Krauss, Yve-Alain Bois a Benjamin Buchloh. Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Překlad Irena Ellis, Jitka Sedláčková a Josef Hrdlička. Praha: Slovart, 2007

Charles Harrison - Paul Wood. Art in Theory 1900-2000, Blackwell publishing, new edition, 2003.

Terry Smith. What is Contemporary Art? University of Chicago Press. 2012.

První republika 1918–1938, Národní galerie Praha 2018.

John Berger et al. Způsoby vidění. Překlad Andrea Průchová Hrůzová. 1. vydání. V Praze: Labyrint, 2016. 150 stran. Labyrint fresh eye; 3. svazek. ISBN 978-80-87260-78-4.

Linda Nochlin. Proč neexistovaly žádné velké umělkyně? (1971), in: Martina Pachmanová ed., Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, Praha 2002, s. 42 – 43.

Edward Said: Orientalismus, 1978, Úvodní kapitola

Amy Bryzgel. Performance Art in Eastern Europe since 1960, Manchester University Press, 2017.

O'Neill, P, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), The MIT Press 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět se hodnotí na základě docházky, samostatné práce a aktivní účasti v diskusi (50%) a písemné práce (50%). Maximální počet absencí je 3, aby bylo možné považovat předmět za splněný. Prosím nezapisujte se do kurzu, pokud nebudete schopni splnit požadavky na docházku. Případné problémy s docházkou včas řešte s vyučující kurzu.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTLOVÁ A.
12:20–13:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:20–13:55 Anežka BARTLOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů