Audiovizuální seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373AS2 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače s tématy současného umění s důrazem na oblast nových médií prostřednictvím série přednášek hostujících pedagogů, teoretiků a umělců.

Forma studia

Přednáška a diskuze.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Přednáška a diskuze s pozvaným hostem na vybraná témata z oblasti teorie, historie a praxe současného umění s důrazem na oblast nových médií.

Doporučená nebo povinná literatura

Nejsou.

Hodnoticí metody a kritéria

Na závěr semestru student odevzdá jeden esej o délce alespoň dvou normostran (3600 znaků) reflektující přednášku kteréhokoli z hostů. Mělo by jít o analýzu přednášky a formulaci vlastních názorů a postojů v přednášce nastíněných.

Poznámka

První přednáška cyklu proběhne v úterý 12. února 2019. Další dle rozpisu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů