Semestrální dílo 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SD1 Z 4 100CS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student/ka se naučí samostatně pracovat a obhájit si své umělecké směřování.

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Hlavní předpokladem je spolupráce studenta a jeho průběžná konzultace s atestujícím pedagogem.

Obsah kurzu

Výstupem z kurzu je vytvoření a prezentace vlastního uměleckého díla. Tím může být krátké video kombinující nejrůznější techniky (záznam živé akce, animace, dokumentace události), performance, instalace menšího rozsahu nebo dílo ve veřejném prostoru. Důležitým je rozvoj vlastního autorského směřování a ověření si nových postupů a zkušeností. Důraz je kladen mimo jiné na sociální kontext umělecké tvorby.

Dílo je veřejně prezentováno mezi prvním a druhým semestrem.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály jsou doporučeny konzultantem dle povahy zadaného cvičení.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se míra participace, relevance východiska i realizace a celkový výsledek práce studenta. K atestaci se předkládá dílo, nebo jeho dokumentace (dle stadardu klauzur CAS) a explikace.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů