Portfolio – sazba a grafická úprava v programu InDesign

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MP zápočet 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Modul prakticky provede studenty a studentky přípravou a realizací uměleckého portfolia. Témata modulu jsou: koncepce a určení portfolia, úprava a formáty textů (CV, biogram, artist statement), příprava dat a grafických podkladů, příprava fotografií, sazba v prostředí programu InDesign, export a adjustace pro print a online použití.

Výsledky učení

Studenti a studentky dokáží samostatně připravit textové a grafické podklady pro sazbu portfolia a realizovat sazbu s výstupem do PDF dokumentu. Výsledkem modulu je navržená maketa portfolia se zpracováním několika různých stránek.

Předpoklady a další požadavky

Studentstvo si na modul přinese následující dokumenty: návrh strukturovaného CV (vzdělání, účast na výstavách a festivalech, v bodech), návrh biogramu (životopis v několika větách) a artist statementu (vlastní umělecký manifest v několika větách), alespoň 10 fotografií z vlastní tvorby (může jít i o film stills), data k alespoň třem vlastním pracím (anotace, technická a popisná data).

Literatura

BLAŽEK, Filip. Typokniha: průvodce tvorbou tiskovin. 2. vydání. vyd. V Praze: UMPRUM, 2022. ISBN 9788088308706.

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a zpracování samostatného úkolů, vytvoření návrhu portfolia.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů